John Stuart Mill.Trwałość filozoficznych idei Mircea Eliade. Filozoficzna wizja świętości Willard Van Orman Quine. Od empiryzmu do pragmatyzmu 
Edmund Husserl. W poszukiwaniu istoty rzeczy James - plakat David Hume. Mechanika umysłu
Jean-Jacques Rousseau. Natura i kultura Kognitywistyka. O naturze umysłu Kazimierz Ajdukiewicz. Empiryzm i konwencjonalizm
Karl Popper. Przeciw dogmatom LUDZIE I ZWIERZETA KONFERENCJA Filozofia dialogu Buber m 
konferencja Gottfried Wilhelm Leibniz Henryk Elzenberg konferencja Przegladu Filozoficznego KAROL MARKS  plakat konferencji m
PETER STRAWSON konferencja m2 Ingarden pytania fundamentelne konferencja JOHN RAWLS plakat m
RUSSELLkonferencja RUSSELLkonferencja  OSSOWSKAkonferencja