PETER STRAWSON konferencja m2

PETER STRAWSON. ZWROT METAFIZYCZNY

Warszawa, 11 – 12 czerwca 2019

Organizatorzy: Jacek Hołówka i Bogdan Dziobkowski

PROGRAM KONFERENCJI

Wtorek, 11 czerwca 2019 r.

09:45 – 10:00Otwarcie konferencji przez Dyrektora Instytutu Filozofii UW prof. Jakuba KLOCA-KONKOŁOWICZA

10:00 – 10:30Tadeusz SZUBKA (Uniwersytet Szczeciński)

Analiza, realizm i uniwersalia. Dyskusje z P.F. Strawsonem

10:30 – 11:00Adam GROBLER (Uniwersytet Opolski)

Analiza nieredukcyjna na przykładzie relacji między wiedzą a uzasadnianiem

11:00 – 11:30Damian LESZCZYŃSKI (Uniwersytet Wrocławski)

Między terapią a gramatyką. Uwagi na marginesie metafilozoficznych rozważań Petera Strawsona

11:30 – 12:00Ryszard KLESZCZ (Uniwersytet Łódzki)

Strawson a Poppera krytyka filozofii lingwistycznej

12:00 – 12:30Przerwa

12:30 – 13:00Jacek HOŁÓWKA (Uniwersytet Warszawski)

Konieczność i moralność

13:00 – 13:30Marek ROSIAK (Uniwersytet Łódzki)

Metafizyka po zwrocie transcendentalnym?

13:30 – 14:00Mariusz GRYGIANIEC (Uniwersytet Warszawski)

Status argumentacji transcendentalnej

14:00 – 14:30Janusz KACZMAREK (Uniwersytet Łódzki)

Identyczność przedmiotów i ich identyfikacja

14:30 – 16:00Przerwa

16:00 – 16:30Mieszko TAŁASIEWICZ (Uniwersytet Warszawski)

Pliki mentalne. Strawsonowskie inspiracje

16:30 – 17:00Janusz MACIASZEK (Uniwersytet Łódzki)

Konfrontacja dwóch tradycji, czyli o pewnej polemice między Donaldem Davidsonem a Peterem Strawsonem z Quine’em w tle

17:00 – 17:30Joanna ODROWĄŻ-SYPNIEWSKA (Uniwersytet Warszawski)

Intencje a konwencje użycia

17:30 – 18:00Michał PEŁKA (Uniwersytet Warszawski)

Paula Grice’a i Petera Strawsona obrona rozróżnienia zdań na analityczne i syntetyczne oraz jej znaczenie dla metodologii nauk prawnych

18:00 – 18:45Projekcja filmu będącego zapisem dyskusji P.F. Strawsona i Garetha Evansa na temat prawdy

(wprowadzenie: Tadeusz SZUBKA)

Środa, 12 czerwca 2019 r.

10:00 – 10:30Józef BREMER (Akademia Ignatianum w Krakowie)

Strawsonowska pierwotność pojęcia osoby a problem umysł-ciało

10:30 – 11:00Piotr PASTERCZYK (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Kartezjańskie wyzwanie metafizycznego ujęcia człowieka jako osoby w świetle Individuals Petera Strawsona

11:00 – 11:30Małgorzata KOWALSKA (Uniwersytet w Białymstoku)

Między filozofią języka i metafizyką. Strawsona koncepcja osoby w świetle fenomenologii hermeneutycznej Paula Ricoeura

11:30 – 12:00Andrzej STĘPNIK (Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie)

Pierwotność pojęcia osoby u Strawsona. Analiza krytyczna

12:00 – 12:30Przerwa

12:30 – 13:00Przemysław GUT (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Stefaan CUYPERS (Katholieke Universiteit Leuven, Belgia)

Kara, odpowiedzialność, wolność – refleksja nad Freedom and Resentment

13:00 – 13:30Adrian KUŹNIAR (Uniwersytet Warszawski)

Kompatybilizm a postawa obiektywna w świecie mechanicznych pomarańczy

13:30 – 14:00Jacek JAROCKI (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Strawson kontra Strawson: Galena Strawsona krytyka kompatybilizmu P.F. Strawsona

14:00 – 14:30Karolina RYCHTER (Uniwersytet Warszawski)

Strawson o wolności, odpowiedzialności i emocjach w stosunkach międzyludzkich

14:30 – 16:00Przerwa

16:00 – 16:30Wacław JANIKOWSKI (Uniwersytet Szczeciński)

Strawson wobec Kanta. Etyka bez metafizyki

16:30 – 17:00Tomasz TIURYN (Uniwersytet Warszawski)

Pojęcia czy rzeczy? Arystoteles i Strawsonowska koncepcja metafizyki opisowej

17:00 – 17:30Mateusz KARWOWSKI (Uniwersytet Warszawski)

Strawson i Austin o problemie innych umysłów

17:30 – 18:00Bogdan DZIOBKOWSKI (Uniwersytet Warszawski)

O pojęciu analizy filozoficznej