Henryk Elzenberg konferencja Przegladu FilozoficznegoZapraszamy na konferencję

MARIA OSSOWSKA. FAKTY I WARTOŚCI

18–19 czerwca 2024 r.
Wydział Filozofii UW
Aula im. Marii Ossowskiej
ul. Krakowskie Przedmieście 3, Warszawa

Na zgłoszenia tematów wystąpień czekamy do 31 maja 2024 r.

Szczegóły TUTAJ

2020 4 numer 116 Ingarden mNumer 4/2023 (128)

Blaise Pascal

2020 1 okladka PFNumer 3/2023 (127)

W numerze:

II Kongres Filozofii Polskiej (Orla 2022)
ANNA BROŻEK: Etos akademicki Szkoły Lwowsko-Warszawskiej
JACEK BARTYZEL: Metafizyczny fundament metapolityki Józefa Marii Hoene-Wrońskiego
JANUSZ MACIASZEK: Normatywny aspekt działania we wczesnych pracach Tadeusza Kotarbińskiego

Rozprawy
TOMASZ PUCZYŁOWSKI: Argument lingwistyczny w sporze o relację między wiedzą a przekonaniem
WŁODZIEMIERZ LORENC: Zakres i możliwości filozoficznego myślenia w ujęciu Petera Sloterdijka

RUSSELLkonferencja20. konferencja "Przeglądu Filozoficznego"

BLAISE PASCAL. GRANICE ROZUMU

20–21 czerwca 2023 r.
Wydział Filozofii UW
Aula im. Marii Ossowskiej
ul. Krakowskie Przedmieście 3, Warszawa

Program konferencji do pobrania w PDF

Szczegóły TUTAJ

2020 1 okladka PFNumer 1/2023 (125)

W numerze:

Historia i tradycja Szkoły Lwowsko-Warszawskiej
VENANZIO RASPA: Meinong and Twardowski on Representations and Judgements
ILKKA NIINILUOTO: Kotarbiński's Semantic Reism
JAN WOLEŃSKI: Syntax, Semantics and Tarski's Truth Definition
ANNA BROŻEK: Ajdukiewicz's Semantic Turn
ANDRZEJ PIETRUSZCZAK: Różne teorie części
RYSZARD MORDARSKI: Koncepcja felicytologii Władysława Tatarkiewicza na tle współczesnych filozofii szczęścia

RUSSELLkonferencjaZapraszamy na konferencję

JAN ŁUKASIEWICZ. BETWEEN LWÓW, WARSAW, AND DUBLIN

13–14 stycznia 2023 r.
Uniwersytet Warszawski

Program konferencji do pobrania w PDF

2020 4 numer 116 Ingarden mNumer 4/2022 (124)

Bertrand Russell

Spis treści TUTAJ

2020 1 okladka PFNumer 3/2022 (123)

W numerze:

Rozprawy
MIESZKO CIESIELSKI: Klasyfikacja, typologizacja, umiejscowienie teoretyczne
PIOTR MIROCHA: Topika i argumentacja w inferencyjnych modelach komunikacji i dyskursu

Recenzje
JAN WOLEŃSKI: Oskar Becker i logika modalna (S. Centrone, P. Minari, Oskar Becker, On the Logic of Modalities (1930): Translation, Commentary and Analysis, Cham 2022)
ZDZISŁAW KRASNODĘBSKI: Destrukcyjny bunt (B. Wildstein, Bunt i afirmacja, Warszawa 2020)

Spis treści TUTAJ

2020 1 okladka PFNumer 2/2022 (122)

W numerze:

Rozprawy
TATIANA BARKOVSKIY: Rola mistycyzmu i myślenia mistycznego u Bertranda Russella
MARZENA FORNAL: Wczesne krytyki teorii emergencji

Recenzje
MAREK KUŚ: Zasada Leibniza w mechanice kwantowej (T. Bigaj, Identity and Indiscernibility in Quantum Mechanics, Springer Nature Switzerland 2022)

Spis treści TUTAJ

RUSSELLkonferencjaZapraszamy na konferencję

BERTRAND RUSSELL. WARTOŚĆ FILOZOFII

21–22 czerwca 2022 r.
Wydział Filozofii UW
Aula im. Marii Ossowskiej
ul. Krakowskie Przedmieście 3, Warszawa

Program konferencji do pobrania w PDF

Szczegóły TUTAJ

2020 1 okladka PFNumer 1/2022 (121)

W numerze:

Rozprawy
ANDRZEJ BOGUSŁAWSKI: Lingwistycznie zorientowana nieliteracka droga światopoglądowa. Pojęcia ‘zrobił’, ‘wie’ jako nieempiryczne pojęcia pierwsze
DANIEL ROLAND SOBOTA: Spór o źródłowy akt fenomenologicznego poznania

Polemiki
JAN WOLEŃSKI: Uwagi o książce o krucjatach marksistów przeciwko Lwowskiej Szkole Filozoficznej (R. Kuliniak, M. Pandura, Ł. Ratajczak, Filozofia po ciemnej stronie mocy, cz. I–III, Kęty 2018–2021)

Spis treści TUTAJ

John Rawls Przeglad Filozoficzny numer 4 rok 2021Numer 4/2021 (120)

John Rawls 

Spis treści TUTAJ

2021 3Numer 3/2021 (119)

PIOTR DEHNEL: Wittgenstein i eksternalizm
MAREK DOBRZENIECKI: Ludwig Wittgenstein i Fritz Mauthner. Znaczenie tezy 4.0031 dla interpretacji Traktatu logiczno-filozoficznego
ANDRZEJ NOWAKOWSKI: Argument z konsekwencji na rzecz inkompatybilizmu
JAN KRASICKI: Problem zła w powojennej filozofii polskiej

Spis treści TUTAJ

JOHN RAWLS plakat mZapraszamy na konferencję

JOHN RAWLS. PODSTAWY DEMOKRACJI 

2–3 września 2021 r.
Wydział Filozofii UW
Aula im. Marii Ossowskiej
ul. Krakowskie Przedmieście 3, Warszawa

Program konferencji do pobrania w PDF

Szczegóły TUTAJ

2021 2 numer 118 PFNumer 2/2021 (118)

Andrzej Walicki (1930–2020)

MARIA M. PRZECISZEWSKA: Andrzej Walicki jako badacz i krytyk inteligencji
MAŁGORZATA ABASSY: „Słowa, czyny i wartości”. Śladami inteligencji w badaniach Andrzeja Walickiego
TADEUSZ SUCHARSKI: Dostojewski Walickiego, czyli o początkach polskiej dostojewskologii
TERESA OBOLEVITCH: Andrzej Walicki w oczach myślicieli rosyjskich: o. Gieorgij Fłorowski i inni

Spis treści TUTAJ

2021 1 numer 117 PFNumer 1/2021 (117)

Rozprawy

ANDRZEJ BOGUSŁAWSKI: Skąd etyczność w naturze istot mówiących? Z ich wyposażenia językowego
KONRAD WERNER: Poznawcze zamknięcie. Strukturalna niewiedza a problem racjonalności
KRZYSZTOF CZERNIAWSKI: Antyrealizm, kartezjanizm i świat
PAWEŁ GRAD: Podobieństwo rodzinne a paradoks reguły

Spis treści TUTAJ

2020 4 numer 116 Ingarden mNumer 4/2020 (116)

Roman Ingarden 

Spis treści TUTAJ

2020 3 115 mNumer 3/2020 (115)

XI Polski Zjazd Filozoficzny
Lublin, 9-14 września 2019
Część druga

Spis treści TUTAJ

Ingarden pytania fundamentelne konferencjaZapraszamy na konferencję

ROMAN INGARDEN. PYTANIA FUNDAMENTALNE 

3–4 września 2020
Uniwersytet Warszawski
Pałac Kazimierzowski, Sala Brudzińskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa

Program konferencji do pobrania w PDF

Szczegóły TUTAJ

numer 114 Przeglad filozoficzny okladkaNumer 2/2020 (114)

XI Polski Zjazd Filozoficzny
Lublin, 9-14 września 2019
Część pierwsza

Spis treści TUTAJ

Holowka Dziobkowski Filozofia prawaBiblioteka Przeglądu Filozoficznego

FILOZOFIA PRAWA. NORMY I FAKTY

Spis treści TUTAJ

2020 1 okladka PFNumer 1/2020 (113)

W numerze:

Roger Scruton (1944-2020)
ZDZISŁAW KRASNODĘBSKI: Rogera Scrutona powrót do domu
DAMIAN LESZCZYŃSKI: Pesymizm, sceptycyzm i utopia. Na marginesie lektur Scrutona
MAGDALENA ŚRODA: Ostatni taki konserwatysta

Rozprawy
ANNA GŁĄB: Etyka czytania w kontekście niewiarygodności narratora. Na podstawie powieści Kazuo Ishiguro Okruchy dnia
AGATA MACHCEWICZ-GRAD: Akrazja jako dysfunkcja woli. Krytyczna analiza Davidsonowskiej koncepcji słabej woli oraz zarys alternatywnego rozwiązania

Spis treści TUTAJ

2019 4 mNumer 4/2019 (112)

Peter Strawson

Spis treści TUTAJ

2019 3 mNumer 3/2019 (111)

W numerze:

Filozofia Gastona Milhauda
GASTON MILHAUD: Nauka racjonalna
RYSZARD KLESZCZ: Gaston Milhaud – filozofia, nauka, racjonalność
MICHAŁ GMYTRASIEWICZ: Gaston Milhaud a środowisko francuskiego konwencjonalizmu

Rozprawy
MACIEJ DOMBROWSKI: Panpsychizm a emergentyzm, albo o stopniowaniu tajemnicy
ZIEMOWIT GOWIN: Zarys metaetyki obiektywistycznej

Spis treści TUTAJ

Przeglad Filozoficzny 2 19 OKLADKANumer 2/2019 (110)

W numerze:

IJA LAZARI-PAWŁOWSKA, JERZY GIEDROYC: Korespondencja
WOJCIECH KOZYRA: Jeszajahu Lejbowic: Kant, judaizm, humanizm
URSZULA LISOWSKA: Liberalizm polityczny a sprawa kobiet
ANDRZEJ NOWAKOWSKI: Krytyka klasycznego kompatybilizmu
KATERYNA RASSUDINA: Aborcja: konflikt narodzonych i nienarodzonych

Spis treści TUTAJ

PETER STRAWSON konferencja m2Zapraszamy na konferencję

PETER STRAWSON. ZWROT METAFIZYCZNY

11–12 czerwca 2019
Uniwersytet Warszawski
Pałac Kazimierzowski, Sala Brudzińskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa

Program konferencji do pobrania w PDF

Szczegóły TUTAJ

ACADEMIA 2019 m4Nagroda w konkursie ACADEMIA 2019 dla książki "Filozofia religii. Kontrowersje"

W konkursie na najlepszą książkę akademicką i naukową ACADEMIA 2019 nagrodę Rektora Uniwersytetu Warszawskiego dla najlepszej publikacji akademickiej w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych otrzymała książka „FILOZOFIA RELIGII. KONTROWERSJE” pod redakcją Jacka Hołówki i Bogdana Dziobkowskiego.

Do tegorocznej edycji konkursu 51 wydawców zgłosiło 138 książek. Uroczystość wręczenia nagród miała miejsce 24 maja podczas X Warszawskich Targów Książki. Więcej informacji oraz pełną listę laureatów można znaleźć TUTAJ.

2019 1 okladkaNumer 1/2019 (109)

W numerze:

ANDRZEJ BOGUSŁAWSKI: Autodestrukcja sceptycyzmu radykalnego
MAREK DOBRZENIECKI: Argument z ukrycia. Obecny stan debaty
ANNA GŁĄB: Człowiek i medycyna w sztuce Margaret Edson Dowcip
MATEUSZ KARWOWSKI: Czy myślenie jest działaniem?

Spis treści TUTAJ

Przeglad Filozoficzny nr 4 2018 mNumer 4/2018 (108)

Karol Marks

Spis treści TUTAJ

Filozofia religii. KontrowersjeBiblioteka Przeglądu Filozoficznego

FILOZOFIA RELIGII. KONTROWERSJE

Spis treści TUTAJ

numer 107 PF mNumer 3/2018 (107)

W numerze:

MIECZYSŁAW OMYŁA: O ontologii sytuacji
RYSZARD KLESZCZ: Filozoficzny spór: pozytywizm albo metafizyka
JACEK BARTYZEL: Bogusław Wolniewicz jako filozof polityki
JOANNA GÓRNICKA-KALINOWSKA: Moralista i analityk
JERZY KOPANIA: Bóg Bogusława Wolniewicza

Spis treści TUTAJ

numer 106 PF mNumer 2/2018 (106)

W numerze:

JERZY PELC: Rozmyślania o wierzeniu
JACEK JADACKI: Twórca współczesnej semiotyki polskiej. Rzecz o Profesorze Jerzym Pelcu
JOANNA ODROWĄŻ-SYPNIEWSKA: Funkcjonalne podejście do semiotyki logicznej języka naturalnego
TADEUSZ CIECIERSKI: Okazjonalność wyrażeń, użycie, znaczenie
ZBYSŁAW MUSZYŃSKI: O związku między pojęciem użycia wyrażeń a koncepcją semiotyki. Próba interpretacji wybranych tekstów Jerzego Pelca

Spis treści TUTAJ

KAROL MARKS  plakat konferencji mZapraszamy na konferencję

KAROL MARKS. WALKA I PRACA

12 – 13 czerwca 2018
Uniwersytet Warszawski
Pałac Kazimierzowski, Sala Brudzińskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa

Program konferencji do pobrania w PDF

Szczegóły TUTAJ

Przeglad Filozoficzny numer 1 rok 2018Numer 1/2018 (105)

W numerze:

BOHDAN CHWEDEŃCZUK: O pojęciu Boga. Po lekturze Feuerbacha
SŁAWOMIR DRELICH: Rozum i racjonalność w filozofii politycznej Ayn Rand
WOJCIECH KOZYRA: Donalda Davidsona obrona obiektywności
JACEK JAROCKI: W obronie panpsychizmu

Spis treści TUTAJ

Przeglad Filozoficzny 2017 numer 4 mNumer 4/2017 (104)

Henryk Elzenberg

Spis treści TUTAJ

Marksizm Nadzieje i rozczarowania okladka Biblioteka PFBiblioteka Przeglądu Filozoficznego

MARKSIZM. NADZIEJE I ROZCZAROWANIA

Spis treści TUTAJ

Przeglad Filozoficzny numer 103Numer 3/2017 (103)

W numerze:

Filozofia Siemiona Franka
ALEKSANDR ERMICHYOV: Siemion Frank a Towarzystwo Religijno-Filozoficzne w Petersburgu
TERESA OBOLEVITCH: Udział Siemiona Franka w II Polskim Zjeździe Filozoficznym

Rozprawy
ANDRZEJ BOGUSŁAWSKI: O relacjach w kręgu funktorów wiedzy i stwierdzania
KATARZYNA CIARCIŃSKA: Ontologizm miłości w filozofii Maxa Schelera
STANISŁAW RUCZAJ: Sumienie jako droga do Boga – krytyczna analiza stanowiska J.H. Newmana

Spis treści TUTAJ

2017-2Numer 2/2017 (102)

W numerze:

LOUIS SASS: Głębokie niepokoje. Uwagi o Wittgensteinie jako antyfilozofie
ZOFIA ROSIŃSKA: Doświadczenie schizofrenii – doświadczenie ludzkie
MARCIN RYCHTER: Don Kichote i szaleństwo
JACEK MIGASIŃSKI: Levinas: filozofia opętania?
PRZEMYSŁAW BURSZTYKA: Pomiędzy doświadczeniem zależności a psychozą. Problem podmiotu w fenomenologii J.-L. Mariona

Spis treści TUTAJ

Henryk Elzenberg konferencja Przegladu FilozoficznegoZapraszamy na konferencję

HENRYK ELZENBERG. EMIGRACJA WEWNĘTRZNA

13 – 14 czerwca 2017
Uniwersytet Warszawski
Pałac Kazimierzowski, Sala Brudzińskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa

Program konferencji TUTAJ

Program konferencji "HENRYK ELZENBERG. EMIGRACJA WEWNĘTRZNA" w PDF

Przeglad Filozoficzny numer 1 rok 2017 aNumer 1/2017 (101)

W numerze:

PIOTR DEHNEL: Pojęcie prawdy w Traktacie logiczno-filozoficznym Ludwiga Wittgensteina
JANUSZ KACZMAREK: Czy ontologia może być podstawą dla kognitywistyki?
ADAM ANDRZEJEWSKI: Teatralizacja życia a estetyka codzienności
MAGDALENA ŻOŁUD: Sztuka masowa z perspektywy narracyjnej koncepcji tożsamości
WOJCIECH CZABANOWSKI: Filozofia polityczna starożytnego Egiptu w Naukach dla króla Merikare

Spis treści TUTAJ

Leibniz 2016 rok Przeglad Filozoficzny a100. NUMER PRZEGLĄDU FILOZOFICZNEGO

Gottfried Wilhelm Leibniz

Spis treści TUTAJ

Przeglad Filozoficzny 2016 numer 3Numer 3/2016 (99)

W numerze:

ANASTASIOS BRENNER: Duhem: konwencja, klasyfikacja i kryteria wyboru
ANNA JEDYNAK: Konwencjonalizm: trzy wizje
DAMIAN LESZCZYŃSKI: Jak być dobrym konwencjonalistą?
TOMASZ RZEPIŃSKI: Współczesne aspekty tezy Duhema-Quine’a. Analiza procesu rewizji wiedzy w kardiologii inwazyjnej

EWA DRZAZGOWSKA: Kłopoty z semantyczną eksplikacją „ja”, czyli o tym, jak semantyka staje się metafizyką
JOANNA TRZÓPEK: Dwie próby naturalizacji świadomości fenomenalnej: neuro- i heterofenomenologia

Spis treści TUTAJ

Panorama wspolczesnej filozofii Holowka DziobkowskiBiblioteka Przeglądu Filozoficznego

PANORAMA WSPÓŁCZESNEJ FILOZOFII

Spis treści TUTAJ

Przeglad Filozoficzny 2 2016Numer 2/2016 (98)

X Polski Zjazd Filozoficzny
Poznań 15-19 września 2015
Część druga

Spis treści TUTAJ

1 2016 Przeglad FilozoficznyNumer 1/2016 (97)

X Polski Zjazd Filozoficzny
Poznań 15-19 września 2015
Część pierwsza

Spis treści TUTAJ

konferencja LeibnizZapraszamy na konferencję

GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ. POZA CZASEM I PRZESTRZENIĄ

7 – 8 czerwca 2016
Uniwersytet Warszawski
Pałac Kazimierzowski, Sala Brudzińskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa

Program konferencji TUTAJ

Program konferencji "GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ. POZA CZASEM I PRZESTRZENIĄ" w PDF

Martin Buber numer 4 2015 Przeglad Filozoficzny aNumer 4/2015 (96)

Martin Buber

Spis treści TUTAJ

numer 3 2015 Przegld FilozoficznyNumer 3/2015 (95)

W numerze:

SZYMON SZCZĘCH: Myślenie a kwestia zła. Unde bonum? w filozofii Hannah Arendt
KINGA JĘCZMIŃSKA: Trzy antykartezjańskie teorie świadomości
TOMASZ KORBAK: Apercepcja transcendentalna w kantowskim modelu epigenezy czystego rozumu
ŁUKASZ BOROWIECKI: Miejsce „tego, co mistyczne” w strukturze Traktatu Wittgensteina
Martin Buber

Spis treści TUTAJ

2015-2mNumer 2/2015 (94)

Ludzie i zwierzęta

Spis treści TUTAJ

Filozofia dialogu BuberZapraszamy na konferencję

MARTIN BUBER. FILOZOFIA DIALOGU

23 – 24 czerwca 2015
Uniwersytet Warszawski
Pałac Kazimierzowski, Sala Brudzińskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa

Program konferencji TUTAJ

Program konferencji "MARTIN BUBER. FILOZOFIA DIALOGU" w PDF

KONFERENCJA PF LUDZIE I ZWIERZETAZapraszamy na konferencję

LUDZIE I ZWIERZĘTA. RÓWNOWAŻENIE INTERESÓW

5 – 6 maja 2015
Uniwersytet Warszawski
Pałac Kazimierzowski, Sala Brudzińskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa

Program konferencji TUTAJ

Program konferencji "LUDZIE I ZWIERZĘTA. RÓWNOWAŻENIE INTERESÓW" w PDF

PrzegladFilozofokladka12015Numer 1/2015 (93)

W numerze:

JAKUB TERCZ: Bliźni w filozofii Deleuze’a
KATARZYNA GURCZYŃSKA-SADY: Czy przestaniemy być ludzcy? Kafka, Arendt i Agamben
JERZY BOBRYK, ALEKSANDRA HORECKA: Nieuchwytna intersubiektywność
RAFAŁ PALCZEWSKI: W poszukiwaniu modelu wrażliwości kontekstowej czasownika „wiedzieć”
ARTUR KOTERSKI: Zarys ISOTYPE’u. Idea statystyki obrazkowej Metodą Wiedeńską

Spis treści TUTAJ

4 2014aNumer 4/2014 (92)

Karl Popper

Spis treści TUTAJ

3 2014aNumer 3/2014 (91)

W numerze:

ADAM NOWACZYK: Zrozumieć Tarskiego
JAN WOLEŃSKI: Zrozumieć Tarskiego czy zrozumieć teorię prawdy Tarskiego?
ROMAN MURAWSKI: Na marginesie artykułu prof. Adama Nowaczyka „Zrozumieć Tarskiego”

JACEK JADACKI: Piotr Tomasz Geach
ADAM CHMIELEWSKI: Prywatny język Petera Geacha
TADEUSZ SZUBKA: Filozofia w ujęciu Petera Thomasa Geacha
WŁODZIMIERZ GALEWICZ: Geach o niedobrym rozumieniu dobra

Spis treści TUTAJ

Popper p210. KONFERENCJA PRZEGLĄDU FILOZOFICZNEGO

KARL POPPER. PRZECIW DOGMATOM

10 – 11 czerwca 2014
Uniwersytet Warszawski
Pałac Kazimierzowski, Sala Brudzińskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa

Program konferencji TUTAJ

Program konferencji "KARL POPPER. PRZECIW DOGMATOM" w PDF

2014 2Numer 2/2014 (90)

W numerze:

JANUSZ DOBIESZEWSKI: Łosiew o Sołowjowie
TERESA OBOLEVITCH: Estetyka w rozumieniu Władysława Tatarkiewicza i Aleksego Łosiewa. Próba analizy porównawczej
ALEKSY ŁOSIEW: Kobieta-myśliciel (fragment powieści)

ZBIGNIEW DROZDOWICZ: Możliwości ludzkiego poznania. Perspektywa Kartezjańska
ANDRZEJ J. NORAS: Rzecz sama w sobie jako problem
HANNA URBANKOWSKA: Heidegger i myśl Wschodu – w poszukiwaniu wspólnych dróg

Spis treści TUTAJ

2014 1Numer 1/2014 (89)

W numerze:

ANDRZEJ WALICKI: Odpowiedź na ankietę „Przeglądu Filozoficznego”
ANDRZEJ SZAHAJ: Filozofia a kapitalizm
WOJCIECH SADY: Co szkodzi akademickiej filozofii w liberalnej Polsce?
ZBIGNIEW WOLAK: Czym filozofowie zniechęcają do filozofii i jak poprawić tę sytuację?
ZBIGNIEW DROZDOWICZ: Koniec dotychczasowego świata filozofów?

ALEKSANDER ZBRZEZNY: Milczenie syren
JAKUB NIKODEM: Siemek i jego Marks
JÓZEF LESZEK KRAKOWIAK: Schillera estetyczno-antropologiczne poszerzanie królestwa wolności, czyli „żywe piękno człowieczeństwa”

Spis treści TUTAJ

2013-4-aNumer 4/2013 (88)

Kazimierz Ajdukiewicz

Spis treści TUTAJ

Okladka PF 2013-3-pNumer 3/2013 (87)

W numerze:

EWA ŁĘTOWSKA, JAN WOLEŃSKI: Czy prawo zatruwa wolność?
ANNA GŁĄB: Laboratorium sądu moralnego w Lordzie Jimie Josepha Conrada

ANDRZEJ WALICKI: Dwa oblicza Hercena: filozofia wolności i „rosyjska idea”
BARTOSZ DZIAŁOSZYŃSKI: Filozofia pojedynku – Hercen, Puszkin, Lermontow

Spis treści TUTAJ

AJDUKIEWICZ konferencja PFZapraszamy na konferencję

KAZIMIERZ AJDUKIEWICZ. EMPIRYZM I KONWENCJONALIZM

17 – 18 czerwca 2013
Uniwersytet Warszawski
Pałac Kazimierzowski, Sala Brudzińskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa

Program konferencji TUTAJ

Program konferencji "KAZIMIERZ AJDUKIEWICZ. EMPIRYZM I KONWENCJONALIZM" w PDF