2021 1 numer 117 PFNumer 1 (117)

Rocznik 30

Warszawa 2021

Redaktor zeszytu:

Bogdan Dziobkowski

Rozprawy

ANDRZEJ BOGUSŁAWSKI: Skąd etyczność w naturze istot mówiących? Z ich wyposażenia językowego PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 1/2021 (117), s. 5-14

KONRAD WERNER: Poznawcze zamknięcie. Strukturalna niewiedza a problem racjonalności PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 1/2021 (117), s. 15-42

KRZYSZTOF CZERNIAWSKI: Antyrealizm, kartezjanizm i świat PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 1/2021 (117), s. 43-70

PAWEŁ GRAD: Podobieństwo rodzinne a paradoks reguły PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 1/2021 (117), s. 71-88

WOJCIECH KOZYRA: Geneza i tezy Jerozolimy Mojżesza Mendelssohna  PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 1/2021 (117), s. 89-114

KAROL STAŚKIEWICZ: Aktualność Dialektyki oświecenia M. Horkheimera i T. Adorna a jej postmodernistyczna recepcja PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 1/2021 (117), s. 115-134

TOMASZ LERKA: Emila Ciorana ujęcie tragizmu ludzkiej egzystencji PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 1/2021 (117), s. 135-150

ŁUKASZ KOWALIK: Logika religii i mistyka wiary PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 1/2021 (117), s. 151-178

Recenzje

JOANNA GÓRNICKA-KALINOWSKA: Trud dojrzewania. Kiedy stajemy się dorośli? PDF 24 logo

J. HOŁÓWKA, A. GŁĄB, Droga do dorosłości. Pedagogika – filozofia – literatura piękna

Przegląd Filozoficzny nr 1/2021 (117), s. 179-182

ARTUR KOSECKI: O metodach filozoficznych w Szkole Lwowsko-Warszawskiej PDF 24 logo

A. BROŻEK, M. BĘDKOWSKI, A. CHYBIŃSKA, S. IVANYK, D. TRACZYKOWSKI, Antyirracjonalizm. Metody filozoficzne w Szkole Lwowsko-Warszawskiej

Przegląd Filozoficzny nr 1/2021 (117), s. 183-192

JACEK HOŁÓWKA: O działaniu celowym i konsekwentnym PDF 24 logo

M. BARCZ, Mechanika działań. Filozoficzny spór wokół przyczynowej teorii działania

Przegląd Filozoficzny nr 1/2021 (117), s. 193-200

MAREK BŁASZCZYK: Oblicza filozofii hermeneutycznej PDF 24 logo

A. PRZYŁĘBSKI, Hermeneutyka. Od sztuki interpretacji do teorii i filozofii rozumienia

Przegląd Filozoficzny nr 1/2021 (117), s. 201-210

ŁUKASZ KOWALIK: Z badań nad filozofią nowożytną PDF 24 logo

B. PAŹ, „Filum cognitionis”. Przemiany nowożytnej metafizyki w ontologię od Suareza do Kanta

Przegląd Filozoficzny nr 1/2021 (117), s. 211-224

ŁUKASZ KOWALIK: Poeta romantyczny i wyobraźnia PDF 24 logo

S.T. COLERIDGE, Biographia literaria (przeł. B. Działoszyński)

Przegląd Filozoficzny nr 1/2021 (117), s. 225-234

Wydarzenia

ALICJA CHYBIŃSKA: Powstanie Wydziału Filozofii na Uniwersytecie Warszawskim PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 1/2021 (117), s. 235-242