2020 1 okladka PFNumer 1 (113)

Rocznik 29

Warszawa 2020

Redaktor zeszytu:

Bogdan Dziobkowski

Roger Scruton (1944-2020)

Sir Roger Scruton PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 1/2020 (113), s. 7-8

ZDZISŁAW KRASNODĘBSKI: Rogera Scrutona powrót do domu PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 1/2020 (113), s. 9-26

DAMIAN LESZCZYŃSKI: Pesymizm, sceptycyzm i utopia. Na marginesie lektur Scrutona PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 1/2020 (113), s. 27-36

MAGDALENA ŚRODA: Ostatni taki konserwatysta PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 1/2020 (113), s. 37-50

KRZYSZTOF BRZECHCZYN: Patriotyzm – nacjonalizm – ojkofobia w myśli Rogera Scrutona PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 1/2020 (113), s. 51-62

JACEK HOŁÓWKA: Roger Scruton – konsekwentny, ale nieprzewidywalny PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 1/2020 (113), s. 63-80

MIKOŁAJ SŁAWKOWSKI-RODE: T.S. Eliot i R.V. Scruton: wspólne dążenie do właściwego osądu PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 1/2020 (113), s. 81-94

ŁUKASZ KOWALIK: Świat oczami konserwatysty PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 1/2020 (113), s. 95-110

Harold Bloom (1930-2019)

KAROLINA RYCHTER: Elegia dla Harolda Blooma PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 1/2020 (113), s. 111-116

Rozprawy

JACEK JADACKI: Na marginesie nowego wydania Rzeczy i faktów Bogusława Wolniewicza PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 1/2020 (113), s. 117-134

AILEEN KELLY: Zniszczenie idoli: Aleksander Hercen i Franciszek Bacon [1980] PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 1/2020 (113), s. 135-168

ANNA GŁĄB: Etyka czytania w kontekście niewiarygodności narratora. Na podstawie powieści Kazuo Ishiguro Okruchy dnia PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 1/2020 (113), s. 169-192

MAGDALENA KIEŁKOWICZ-WERNER: Ralph Waldo Emerson o estetycznych źródłach moralnego statusu przyrody. Kategoria przeżycia estetycznego u podstaw etyki środowiskowej PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 1/2020 (113), s. 193-210

AGATA MACHCEWICZ-GRAD: Akrazja jako dysfunkcja woli. Krytyczna analiza Davidsonowskiej koncepcji słabej woli oraz zarys alternatywnego rozwiązania PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 1/2020 (113), s. 211-234

ARTUR KOSECKI: O metodach eksplikacji i parafrazy w filozofii W.V. Quine’a PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 1/2020 (113), s. 235-250

JACEK SURZYN: Filozoficzny zwrot Martina Heideggera PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 1/2020 (113), s. 251-266

Wydarzenia

ALICJA CHYBIŃSKA: Sprawozdanie z uroczystości odsłonięcia tablicy „Aula imienia Marii Ossowskiej” w Instytucie Filozofii UW PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 1/2020 (113), s. 267-276

MAGDALENA ŚRODA: Maria Ossowska – życie jako projekt PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 1/2020 (113), s. 277-286