numer 114 Przeglad filozoficzny okladkaNumer 2 (114)

Rocznik 29

Warszawa 2020

Redaktor zeszytu:

Monika Walczak

MONIKA WALCZAK: XI Polski Zjazd Filozoficzny, Lublin, 9–14 września 2019 r. PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2020 (114), s. 5-16

Wykład inauguracyjny

JACEK JADACKI: Zagadka przyczynowości PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2020 (114), s. 17-52

Wykład „Przeglądu Filozoficznego”

TOMASZ ŻURADZKI: Decyzje w sytuacjach niepewności normatywnej PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2020 (114), s. 53-72

Wykłady plenarne

PETER SIMONS: Aspects of the Grammar and Logic of Relative Terms PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2020 (114), s. 73-90

RENATA ZIEMIŃSKA: Samoświadomość i sceptycyzm PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2020 (114), s. 91-102

ELŻBIETA JUNG: Czy średniowieczna matematyczna teologia i filozofia przyrody wpłynęły na rozwój myśli nowożytnej? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2020 (114), s. 103-126

LESŁAW HOSTYŃSKI: Konsumpcyjna absolutyzacja wolności PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2020 (114), s. 127-142

STANISŁAW JUDYCKI: Metafizyka i idea zbawienia PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2020 (114), s. 143-160