2020 4 numer 116 Ingarden mNumer 4 (116)

Rocznik 29

Warszawa 2020

Redaktor zeszytu:

Bogdan Dziobkowski

BOGDAN DZIOBKOWSKI: W pięćdziesiątą rocznicę śmierci Romana Ingardena PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2020 (116), s. 9-12

RADOSŁAW KULINIAK, MARIUSZ PANDURA: Roman Witold Ingarden (1893–1970) PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2020 (116), s. 13-52

IRENA BEDNARZ: Z ingardenianów polskich PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2020 (116), s. 53-74

ADAM NOWACZYK: Urok Platona. Refleksje nad ontologią Romana Ingardena [2009] PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2020 (116), s. 75-90

Metoda

BARBARA KOTOWA: Ingardenowskie pytania fundamentalne a fundamentalizm filozoficzny PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2020 (116), s. 91-102

RYSZARD KLESZCZ: Roman Ingarden i dyskusje metafilozoficzne PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2020 (116), s. 103-122

TADEUSZ SZUBKA: Roman Ingarden o filozofii analitycznej PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2020 (116), s. 123-130

WITOLD PŁOTKA: Leopold Blaustein jako krytyk i kontynuator filozofii Romana Ingardena PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2020 (116), s. 131-146

Istnienie

JACEK JADACKI: Analiza i krytyka pojęcia zawisłości między przedmiotami w rozumieniu Romana Ingardena PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2020 (116), s. 147-160

MAREK ŁAGOSZ: Czy materialny wszechświat spełnia Ingardenowskie kryteria istnienia absolutnego? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2020 (116), s. 161-178

STANISŁAW JUDYCKI: Realizm i idealizm w świetle Sporu o istnienie świata Romana Ingardena PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2020 (116), s. 179-190

ANDRZEJ LISAK: Aktualność Sporu o istnienie świata Romana Ingardena w świetle współczesnych mu stanowisk filozoficznych PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2020 (116), s. 191-204

JANUSZ KACZMAREK: Jakości idealne, własności, tropy. Rozwiązania Ingardena, rozwiązania obecne PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2020 (116), s. 205-222

BARTŁOMIEJ SKOWRON, KRZYSZTOF WÓJTOWICZ: Realizm w filozofii matematyki: Gödel i Ingarden PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2020 (116), s. 223-248

ARTUR KOSECKI: O istnieniu obiektywnej rzeczywistości społecznej. Roman Ingarden a kwestia ontologii społecznej PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2020 (116), s. 249-262

Poznanie

URSZULA ŻEGLEŃ: Co stanowi o specyfice i unikatowości ludzkiego systemu poznawczego? Czy odpowiedź Romana Ingardena da się obronić w świetle dzisiejszych tendencji naturalistycznych? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2020 (116), s. 263-282

ROBERT POCZOBUT: Fundamentalne pytania o naturę i sposób istnienia świadomości. Od fenomenologii późnego Ingardena do mechanicyzmu PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2020 (116), s. 283-300

ANDRZEJ STĘPNIK: Poznanie innych umysłów według Romana Ingardena. Analiza krytyczna PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2020 (116), s. 301-318

RAFAŁ LEWANDOWSKI: Czy sformułowana przez Romana Ingardena krytyka epistemologii znaturalizowanej jest jeszcze aktualna? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2020 (116), s. 319-338

Intencjonalność

ARKADIUSZ CHRUDZIMSKI: Roman Ingarden o intencjonalności i znaczeniu PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2020 (116), s. 339-356

JANUSZ MACIASZEK: Uwagi na temat Ingardenowskiej teorii znaczenia PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2020 (116), s. 357-384

JACEK HOŁÓWKA: Lektura i metafizyka PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2020 (116), s. 385-404

ŁUKASZ KOWALIK: Miejsce wyobraźni w teorii dzieła literackiego PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2020 (116), s. 405-422

BEATA GARLEJ: Poskramianie „spojrzenia złego” na przykładzie Doktora Faustusa Thomasa Manna i Łaskawych Jonathana Littella PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2020 (116), s. 423-436

DAMIAN LESZCZYŃSKI: Ingarden, intencjonalność i inwazja porywaczy dusz PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2020 (116), s. 437-454

Dzieło sztuki

ANNA BROŻEK: Rozjaśnianie ciemnej głębi. Metodologiczna analiza Ingardenowskiej koncepcji utworu muzycznego PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2020 (116), s. 455-472

ANDRZEJ KRAWIEC: Brak czy wszechobecność artykulacji w Ingardenowskiej teorii budowy dzieła muzycznego? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2020 (116), s. 473-486

JĘDRZEJ STANISŁAWEK: Roman Ingarden o dziele muzycznym. Pięć uwag PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2020 (116), s. 487-496

ARTUR MORDKA: Pytanie o obraz i malowidło. Uwagi do Romana Ingardena koncepcji obrazu

Przegląd Filozoficzny nr 4/2020 (116), s. 497-510

WALDEMAR KMIECIKOWSKI: Od piękna dzieła sztuki do Absolutu. Kilka refleksji wokół jakości metafizycznych Romana Ingardena PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2020 (116), s. 511-528

Człowiek

ANNA DZIEDZIC: O odpowiedzialności i jej aporiach ontycznych PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2020 (116), s. 529-544

WITOLD P. GLINKOWSKI: Odpowiedzialność jako wyróżnik osobowego istnienia człowieka PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2020 (116), s. 545-558

BOŻENA LISTKOWSKA: Książeczka o człowieku – istocie tragicznej? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2020 (116), s. 559-570

ANTONI PŁOSZCZYNIEC: Człowiek jako istota przezwyciężająca siebie samą według Romana Ingardena i Henryka Elzenberga PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2020 (116), s. 571-586

ADRIANA SCHETZ: Ekofilozoficzna interpretacja pewnych założeń Ingardenowskiej antropologii PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2020 (116), s. 587-596