John Rawls Przeglad Filozoficzny numer 4 rok 2021 mNumer 4 (120)

Rocznik 30

Warszawa 2021

Redaktor zeszytu:

Bogdan Dziobkowski

W stulecie urodzin Johna Rawlsa PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2021 (120), s. 9-12

IRENA BEDNARZ: Myśl Johna Rawlsa w interpretacji filozofów polskich PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2021 (120), s. 13-38

Polityka w działaniu

ZDZISŁAW KRASNODĘBSKI: Rawls, realizm polityczny i dzisiejsza demokracja liberalna PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2021 (120), s. 39-56

ALFRED MAREK WIERZBICKI: Johna Rawlsa konstytucyjna teoria obywatelskiego nieposłuszeństwa PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2021 (120), s. 57-72

MAGDALENA ŚRODA: Rawls i krytyki feministyczne PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2021 (120), s. 73-90

ELŻBIETA FILIPOW: Perfekcjonizm i równość płci. Johna Rawlsa krytyka Johna Stuarta Milla PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2021 (120), s. 91-106

BARBARA GRABOWSKA: Czy można być szczęśliwym w źle urządzonym państwie, czyli o szacunku do samego siebie według Johna Rawlsa PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2021 (120), s. 107-120

ŁUKASZ KOWALIK: Demokracja liberalna i demokracja ideologiczna PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2021 (120), s. 121-144

Dylematy sprawiedliwości

JAN WOLEŃSKI: Prawo i sprawiedliwość PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2021 (120), s. 145-164

JACEK HOŁÓWKA: Priorytet sprawiedliwości PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2021 (120), s. 165-194

ADAM GROBLER: O przyznawaniu zasługi PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2021 (120), s. 195-206

KRZYSZTOF KĘDZIORA: Czy Rawlsowska koncepcja justice as fairness jest deontologiczna? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2021 (120), s. 207-222

JAROSŁAW JAKUBOWSKI: Kwestia przedzałożeń teorii sprawiedliwości. John Rawls w interpretacji Paula Ricoeura PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2021 (120), s. 223-232

DOMINIKA JACYK: Teoria sprawiedliwości Johna Rawlsa w świetle krytyki Iris Marion Young PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2021 (120), s. 233-246

Etyka w polityce

JOANNA GÓRNICKA-KALINOWSKA: Sumienie polityczne i jego naturalne granice PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2021 (120), s. 247-258

ADRIAN KUŹNIAR: Problem zawiści w kontekście zasad sprawiedliwości i Rawlsowskiej konstrukcji sytuacji początkowej PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2021 (120), s. 259-274

DARIUSZ DAŃKOWSKI SJ: Rola zasady wzajemności w konstruowaniu politycznej koncepcji sprawiedliwości w ujęciu Johna Rawlsa PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2021 (120), s. 275-292

ADRIANA SCHETZ: Społeczeństwo wrażliwe czy społeczeństwo skuteczne? Prawa moralne podmiotów nieosobowych w świetle teorii sprawiedliwości Johna Rawlsa PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2021 (120), s. 293-302

Ontologia społeczna

JANUSZ KACZMAREK: Ontologia bytu społecznego. Teoria sprawiedliwości i liberalizm polityczny Johna Rawlsa w ujęciu ontologii systemów Józefa M. Bocheńskiego PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2021 (120), s. 303-314

MAREK NOWAK: John Rawls – autor ontologii społecznej? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2021 (120), s. 315-334

WOJCIECH GRABOŃ, MARCIN WOŹNY: Instytucje i praktyki. Ontologia „społeczeństwa dobrze urządzonego” Johna Rawlsa PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2021 (120), s. 335-346

Metoda

RYSZARD KLESZCZ: Racjonalność a rozumność w kontekście myśli Johna Rawlsa PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2021 (120), s. 347-362

ARTUR SZUTTA: Lekko uchylona zasłona niewiedzy PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2021 (120), s. 363-380

STANISŁAW JĘDRCZAK: Idea transcendentalizmu według Johna Rawlsa. Problem uzasadnienia w teorii sprawiedliwości PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2021 (120), s. 381-396