2019 3 mNumer 2 (122)

Rocznik 31

Warszawa 2022

Redaktor zeszytu:

Bogdan Dziobkowski

Rozprawy

TATIANA BARKOVSKIY: Rola mistycyzmu i myślenia mistycznego u Bertranda Russella image

Przegląd Filozoficzny nr 2/2022 (122), s. 5-26

MARZENA FORNAL: Wczesne krytyki teorii emergencji image

Przegląd Filozoficzny nr 2/2022 (122), s. 27-42

ALICJA CHYBIŃSKA: Tadeusz Pawłowski o wieloznaczności wyrażeń image

Przegląd Filozoficzny nr 2/2022 (122), s. 43-62

JĘDRZEJ STANISŁAWEK: Chrześcijanizm Bogusława Wolniewicza image

Przegląd Filozoficzny nr 2/2022 (122), s. 63-72

MACIEJ BEDNARSKI: Pytanie dotyczące budowy Nowego Cyfrowego Lewiatana image

Przegląd Filozoficzny nr 2/2022 (122), s. 73-88

Recenzje

MAREK KUŚ: Zasada Leibniza w mechanice kwantowej image

T. BIGAJ, Identity and Indiscernibility in Quantum Mechanics

Przegląd Filozoficzny nr 2/2022 (122), s. 89-94

ŁUKASZ KOWALIK: Wojna, utopia, wspólne życie image

J. HOŁÓWKA, Dzienniki filozoficzne: t. 1: O polityce przemocy, t. 2: O ustroju idealnym, t. 3: O państwie wynegocjowanym

Przegląd Filozoficzny nr 2/2022 (122), s. 95-112

Wydarzenia

ALICJA CHYBIŃSKA: Exact thinking in demented times. Warsaw exhibition about the Vienna Circle and the Lvov-Warsaw School image

Przegląd Filozoficzny nr 2/2022 (122), s. 113-120