2019 3 mNumer 3 (119)

Rocznik 30

Warszawa 2021

Redaktor zeszytu:

Bogdan Dziobkowski

Rozprawy

PIOTR DEHNEL: Wittgenstein i eksternalizm PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2021 (119), s. 5-26

MAREK DOBRZENIECKI: Ludwig Wittgenstein i Fritz Mauthner. Znaczenie tezy 4.0031 dla interpretacji Traktatu logiczno-filozoficznego PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2021 (119), s. 27-42

ANDRZEJ NOWAKOWSKI: Argument z konsekwencji na rzecz inkompatybilizmu PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2021 (119), s. 43-62

JAN KRASICKI: Problem zła w powojennej filozofii polskiej PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2021 (119), s. 63-74

JOANNA ZEGZUŁA-NOWAK: Wokół zagadnienia tożsamości narodowej. Mieczysława Wallisa rozrachunki z polskością PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2021 (119), s. 75-94

MATEUSZ WAŚKO: Gombrowicz i Heidegger – pytanie o świat PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2021 (119), s. 95-114

MAREK BŁASZCZYK: Spór o humanistykę nieantropocentryczną PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2021 (119), s. 115-126

Recenzje

BŁAŻEJ GĘBURA: Antysceptycyzm na cztery ręce PDF 24 logo

W. LYCAN, On Evidence in Philosophy

Przegląd Filozoficzny nr 3/2021 (119), s. 127-130

ALICJA CHYBIŃSKA: Polska metafilozofia PDF 24 logo

R. KLESZCZ, Profile metafilozoficzne

Przegląd Filozoficzny nr 3/2021 (119), s. 131-140

ŁUKASZ KOWALIK: Bogusław Wolniewicz i mapa filozofii PDF 24 logo

B. WOLNIEWICZ, Filozofia i wartości. „Post factum”

Przegląd Filozoficzny nr 3/2021 (119), s. 141-154