2019 4 mNumer 4 (112)

Rocznik 28

Warszawa 2019

Redaktor zeszytu:

Bogdan Dziobkowski

BOGDAN DZIOBKOWSKI: W stulecie urodzin Petera Strawsona PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2019 (112), s. 9-12

PETER FREDERICK STRAWSON: Indywidua PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2019 (112), s. 13-34

PETER FREDERICK STRAWSON: Wolność a uraza PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2019 (112), s. 35-58

TADEUSZ SZUBKA: Korespondencja i spotkania z sir Peterem Strawsonem. Garść wspomnień i anegdot PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2019 (112), s. 59-62

IRENA BEDNARZ: Zmagania filozofów polskich z myślą P.F. Strawsona PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2019 (112), s. 63-80

BOHDAN CHWEDEŃCZUK: Nota o realizmie P.F. Strawsona PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2019 (112), s. 81-84

Analiza i metafizyka

TADEUSZ SZUBKA: Analiza, realizm i uniwersalia. Dyskusje z P.F. Strawsonem PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2019 (112), s. 85-102

DAMIAN LESZCZYŃSKI: Filozofia jako terapia i jako gramatyka. Uwagi na marginesie metafilozoficznych rozważań P.F. Strawsona PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2019 (112), s. 103-112

RYSZARD KLESZCZ: P.F. Strawson a Poppera krytyka filozofii lingwistycznej PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2019 (112), s. 113-130

MARIUSZ GRYGIANIEC: Status argumentacji transcendentalnej PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2019 (112), s. 131-160

TOMASZ TIURYN: Rzeczy czy pojęcia? Arystoteles i Strawsonowska koncepcja metafizyki opisowej PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2019 (112), s. 161-182

JANUSZ KACZMAREK: Identyczność przedmiotów i ich identyfikacja (z odniesieniem do ontologicznych/metafizycznych idei P.F. Strawsona) PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2019 (112), s. 183-198

Język i poznanie

ADAM GROBLER: Nieredukcyjna analiza wiedzy PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2019 (112), s. 199-214

JANUSZ MACIASZEK: Deskrypcje określone w polemice między P.F. Strawsonem a Bertrandem Russellem PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2019 (112), s. 215-242

MICHAŁ PEŁKA: Paula Grice’a oraz P.F. Strawsona obrona rozróżnienia zdań na analityczne i syntetyczne oraz jej znaczenie dla metodologii nauk prawnych PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2019 (112), s. 243-262

MIESZKO TAŁASIEWICZ: Pliki mentalne, syngularyzm, deskryptywizm. Inspiracje Strawsonowskie PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2019 (112), s. 263-274

Osoby i umysły

JÓZEF BREMER: P.F. Strawsona pierwotność pojęcia osoby a problem umysł-ciało PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2019 (112), s. 275-298

ANDRZEJ STĘPNIK: Pierwotność pojęcia osoby u P.F. Strawsona. Analiza krytyczna PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2019 (112), s. 299-316

PIOTR PASTERCZYK: Kartezjańskie wyzwanie metafizycznego ujęcia człowieka jako osoby w świetle Individuals P.F. Strawsona PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2019 (112), s. 317-330

ADRIANA SCHETZ: Ja ucieleśnione. P.F. Strawsona koncepcja jaźni PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2019 (112), s. 331-340

MATEUSZ KARWOWSKI: P.F. Strawson i J.L. Austin o problemie innych umysłów PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2019 (112), s. 341-358

MAŁGORZATA KOWALSKA: Między filozofią języka i metafizyką. P.F. Strawsona koncepcja osoby w świetle fenomenologii hermeneutycznej Paula Ricoeura PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2019 (112), s. 359-372

Wolność i moralność

JACEK HOŁÓWKA: Konieczność i moralność PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2019 (112), s. 373-386

PRZEMYSŁAW GUT, STEFAAN E. CUYPERS: Kara, odpowiedzialność, wolność – refleksja nad Freedom and Resentment PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2019 (112), s. 387-406

ADRIAN KUŹNIAR: Kompatybilizm a postawa obiektywna w świecie mechanicznych pomarańczy PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2019 (112), s. 407-424

KAROLINA RYCHTER: P.F. Strawson o wolnej woli, odpowiedzialności i emocjach w stosunkach międzyludzkich PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2019 (112), s. 425-434

WACŁAW JANIKOWSKI: P.F. Strawson wobec Kanta. Etyka bez metafizyki PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2019 (112), s. 435-444

STANISŁAW JĘDRCZAK: Optymizm P.F. Strawsona. Odpowiedzialność i kara w eseju Freedom and Resentment PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2019 (112), s. 445-464

JACEK JAROCKI: Strawson kontra Strawson. Galena Strawsona krytyka kompatybilizmu Petera Fredericka Strawsona PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2019 (112), s. 465-482