2020 3 115 mNumer 3 (115)

Rocznik 29

Warszawa 2020

Redaktor zeszytu:

Monika Walczak

JACEK HOŁÓWKA: Podziękowanie PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2020 (115), s. 9

XI Polski Zjazd Filozoficzny – wybór referatów

Sekcja Etyki Ogólnej

ALEKSANDRA BAK-ZAWALSKI: Postawy moralne a tożsamość płciowa – rozważania interdyscyplinarne w kontekście Holokaustu PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2020 (115), s. 11-22

AGNIESZKA DROŚ: Bernard Mandeville jako filozofujący lekarz-praktyk PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2020 (115), s. 23-36

Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej

PRZEMYSŁAW ROTENGRUBER: Kulturowe podstawy życia gospodarczego. Etyka po zwrocie performatywnym PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2020 (115), s. 37-56

HALINA ŠIMO: O koncepcji wolności F.A. von Hayeka PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2020 (115), s. 57-70

Sekcja Filozofii Techniki

GRAŻYNA OSIKA: Datafikacja – implikacje epistemologiczne PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2020 (115), s. 71-86

DOROTA SZYMBORSKA: Auta autonomiczne i ich wybory PDF 24 logo

PrPrzegląd Filozoficzny nr 3/2020 (115), s. 87-94

Sekcja Filozofii Umysłu i Kognitywistyki

WITOLD MARZĘDA: Słaby misterianizm – czy można jeszcze mówić o zagadce umysłu? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2020 (115), s. 95-108

ADRIANNA SMURZYŃSKA: Różnorodność stanów mentalnych w badaniach nad mentalizacją PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2020 (115), s. 109-118

Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

ANNA MARKWART: O podstawach moralności w filozofii Sophie de Grouchy PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2020 (115), s. 119-132

TADEUSZ SZNAJDERSKI: Ericha Fromma koncepcja człowieka jako podmiotu miłości PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2020 (115), s. 133-144

BARTOSZ ŻUKOWSKI: Subiektywizacja percepcji zmysłowej i dwa modele idealizmu w filozofii wczesnonowożytnej PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2020 (115), s. 145-162

Sekcja Historii Filozofii Polskiej

ŁUKASZ KOWALIK: Ontologia Wittgensteina w późnej filozofii Bogusława Wolniewicza PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2020 (115), s. 163-186

Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

MONIKA MALMON: Anzelm z Canterbury: natura, porządek, Bóg PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2020 (115), s. 187-198

SEBASTIAN ŚPIEWAK: Sekstus Empiryk o sceptycyzmie Ksenofanesa z Kolofonu PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2020 (115), s. 199-214

Sekcja Ontologii i Metafizyki

JĘDRZEJ STANISŁAWEK: Z metafizyki człowieka PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2020 (115), s. 215-228