2019 3 mNumer 1 (121)

Rocznik 31

Warszawa 2022

Redaktor zeszytu:

Bogdan Dziobkowski

Rozprawy

ANDRZEJ BOGUSŁAWSKI: Lingwistycznie zorientowana nieliteracka droga światopoglądowa. Pojęcia ‘zrobił’, ‘wie’ jako nieempiryczne pojęcia pierwsze image

Przegląd Filozoficzny nr 1/2022 (121), s. 5-26

TOMASZ DETLAF: Od nieomylności matematyki do niepewności praktyki. Sceptycyzm i jego przezwyciężenie w filozofii Blaise’a Pascala image

Przegląd Filozoficzny nr 1/2022 (121), s. 27-48

ANNA GŁĄB: Nihilizm i sens życia w powieści Iwana Turgieniewa Ojcowie i dzieci image

Przegląd Filozoficzny nr 1/2022 (121), s. 49-64

MAREK BŁASZCZYK: Motywy egzystencjalne w Dwóch ludziach z szafą Romana Polańskiego image

Przegląd Filozoficzny nr 1/2022 (121), s. 65-88

DANIEL ROLAND SOBOTA: Spór o źródłowy akt fenomenologicznego poznania image

Przegląd Filozoficzny nr 1/2022 (121), s. 89-106

Polemiki

JAN WOLEŃSKI: Uwagi o książce o krucjatach marksistów przeciwko Lwowskiej Szkole Filozoficznej (R. Kuliniak, M. Pandura, Ł. Ratajczak, Filozofia po ciemnej stronie mocy, cz. I–III, Kęty 2018–2021) image

Przegląd Filozoficzny nr 1/2022 (121), s. 107-126

ŁUKASZ KOWALIK: Spór o istotę człowieka (J. Domański, Wykłady o humanizmie, Warszawa 2020) image

Przegląd Filozoficzny nr 1/2022 (121), s. 127-150