JOHN RAWLS plakat m

BERTRAND RUSSELL. WARTOŚĆ FILOZOFII

Warszawa, 21 – 22 czerwca 2022

Organizatorzy: Jacek Hołówka i Bogdan Dziobkowski

PROGRAM KONFERENCJI

Wtorek, 21 czerwca 2022 r.

09:45 – 10:00Otwarcie konferencji

10:00 – 10:30Wojciech SADY (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Co nam zostało po Bertrandzie Russellu?

10:30 – 11:00Tadeusz SZUBKA (Uniwersytet Szczeciński)

Bertrand Russell o filozofii analitycznej

11:00 – 11:30Ryszard KLESZCZ (Uniwersytet Łódzki)

Bertrand Russell o filozofii. Analiza kontekstów metafilozoficznych

11:30 – 12:00Piotr GUTOWSKI (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Bertrand Russell i Alfred N. Whitehead: wspólne dzieło i odmienne wizje filozofii

12:00 – 12:30Przerwa

12:30 – 13:00Bogdan DZIOBKOWSKI (Uniwersytet Warszawski)

Russell i Wittgenstein. Dwie koncepcje analizy logicznej

13:00 – 13:30Adam GROBLER (Uniwersytet Opolski)

O prymacie relacji

13:30 – 14:00Janusz MACIASZEK (Uniwersytet Łódzki)

Jedność sądu u Russella jako problem filozoficzny

14:00 – 14:30Krzysztof WÓJTOWICZ (Uniwersytet Warszawski)

Russell i problem istnienia w matematyce

14:30 – 15:00Stanisław KRAJEWSKI (Uniwersytet Warszawski)

Bardzo interesujący błąd Russella?

15:00 – 16:30Przerwa

16:30 – 17:00Janusz KACZMAREK (Uniwersytet Łódzki)

Atomizm logiczny Russella

17:00 – 17:30Jacek HOŁÓWKA (Uniwersytet Warszawski)

Monizm neutralny i dualizm własności

17:30 – 18:00Jacek JAROCKI (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Między metafizyką a teorią poznania. Bertrand Russell i monizm neutralny

18:00 – 18:30Robert POCZOBUT (Uniwersytet w Białymstoku)

Monizm neutralny a teorie emergencji i informacji

18:30 – 19:00Arkadiusz CHRUDZIMSKI (Uniwersytet Jagielloński)

Russell i Meinong. Deskrypcje określone i przedmioty nieistniejące

19:00 – 21:00Poczęstunek

Środa, 22 czerwca 2022 r.

09:45 – 10:30Jan WOLEŃSKI (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)

Russell i Polacy

10:30 – 11:00Joanna ODROWĄŻ-SYPNIEWSKA (Uniwersytet Warszawski)

Czy deskrypcje są polisemami?

11:00 – 11:30Justyna GRUDZIŃSKA (Uniwersytet Warszawski)

Kiedy użycie słabej deskrypcji określonej jest poprawne?

11:30 – 12:00Monika WALCZAK (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

(Nie)samodzielność epistemiczna wiedzy przez znajomość

12:00 – 12:30Przerwa

12:30 – 13:00Włodzimierz HEFLIK (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Koncepcja sądu a zasada bezpośredniej znajomości

13:00 – 13:30Paweł GRAD (Uniwersytet Warszawski)

Wiedza percepcyjna jako wiedza bezpośrednia

13:30 – 14:00Andrzej DĄBROWSKI (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Co jest nam dane bezpośrednio? Analiza przedmiotu poznania przez zaznajomienie

14:00 – 14:30Rafał PALCZEWSKI (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

O wiedzy i znajomości

14:30 – 15:00Maciej TARNOWSKI (Uniwersytet Warszawski)

Wiedza przez znajomość a przejrzystość introspekcji

15:00 – 15:30Andrzej STĘPNIK (Warszawska Szkoła Reklamy)

Bertranda Russella rozróżnienie na wiedzę bezpośrednią i wiedzę przez opis w świetle współczesnych badań

15:30 – 17:00Przerwa

17:00 – 17:30Artur SZUTTA (Uniwersytet Gdański)

Dlaczego przyjmujemy lub odrzucamy hipotezę istnienia Boga?

17:30 – 18:00Wacław JANIKOWSKI (Uniwersytet Szczeciński)

Bertrand Russell a religia: życie i filozofia

18:00 – 18:30Jacek UGLIK (Uniwersytet Zielonogórski)

Bertrand Russell i anarchizm

18:30 – 19:00Michał PEŁKA (Uniwersytet Warszawski)

Bertranda Russella teoria władzy