Ingarden pytania fundamentelne konferencja

ROMAN INGARDEN. PYTANIA FUNDAMENTALNE

Warszawa, 3 – 4 września 2020

Organizatorzy: Jacek Hołówka i Bogdan Dziobkowski

PROGRAM KONFERENCJI

Czwartek, 3 września 2020 r.

09:45 – 10:00Otwarcie konferencji

10:00 – 10:30Ryszard KLESZCZ (Uniwersytet Łódzki)

Roman Ingarden i dyskusje metafilozoficzne

10:30 – 11:00Barbara KOTOWA (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Ingardenowskie pytania fundamentalne a fundamentalizm filozoficzny

11:00 – 11:30Andrzej LISAK (Politechnika Gdańska)

Czy możemy mówić o aktualności Sporu o istnienie świata Romana Ingardena w świetle współczesnych dyskusji?

11:30 – 12:00Marek ŁAGOSZ (Uniwersytet Wrocławski)

Czy materialny wszechświat spełnia Ingardenowskie kryterium istnienia absolutnego?

12:00 – 12:30Przerwa

12:30 – 13:00Stanisław JUDYCKI (Uniwersytet Gdański)

Realizm i idealizm w świetle Sporu o istnienie świata Romana Ingardena

13:00 – 13:30Janusz KACZMAREK (Uniwersytet Łódzki)

Jakości idealne, własności, tropy. Rozwiązania Ingardena, rozwiązania obecne

13:30 – 14:00Bartłomiej SKOWRON (Politechnika Warszawska)

Dynamiczna teoria idei

14:00 – 14:30Artur KOSECKI (Uniwersytet Szczeciński)

O istnieniu obiektywnej rzeczywistości społecznej. Roman Ingarden a kwestia ontologii społecznej

14:30 – 15:00Bartłomiej SKOWRON (Politechnika Warszawska)

Krzysztof WÓJTOWICZ (Uniwersytet Warszawski)

Realizm w filozofii matematyki z perspektywy ontologii Ingardena

15:00 – 16:00Przerwa

16:00 – 16:30Urszula ŻEGLEŃ (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Co stanowi o specyfice i unikatowości ludzkiego systemu poznawczego? Czy odpowiedź Romana Ingardena jest do obrony w świetle dzisiejszych tendencji naturalistycznych?

16:30 – 17:00Robert POCZOBUT (Uniwersytet w Białymstoku)

Fundamentalne pytania o sposób istnienia świadomości – od fenomenologii późnego Ingardena do neomechanicyzmu

17:00 – 17:30Andrzej STĘPNIK (Warszawska Szkoła Reklamy)

Zagadnienie poznawalności cudzych stanów psychicznych w filozofii Romana Ingardena. Próba rekonstrukcji stanowiska Ingardena w świetle rezultatów psychologii i neuronauk

17:30 – 18:00Wojciech STARZYŃSKI (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)

Egologia Romana Ingardena a kartezjanizm

18:00 – 18:30Rafał LEWANDOWSKI (Uniwersytet Gdański)

Czy sformułowana przez Romana Ingardena krytyka epistemologii znaturalizowanej jest jeszcze aktualna?

Piątek, 4 września 2020 r.

10:00 – 10:30Arkadiusz CHRUDZIMSKI (Uniwersytet Jagielloński)

Intencjonalność i znaczenie

10:30 – 11:00Janusz MACIASZEK (Uniwersytet Łódzki)

Uwagi na temat Ingardenowskiej teorii znaczenia

11:00 – 11:30Jacek HOŁÓWKA (Uniwersytet Warszawski)

Metafizyka i teoria dzieła literackiego

11:30 – 12:00Łukasz KOWALIK (Uniwersytet Warszawski)

Miejsce wyobraźni w teorii dzieła literackiego

12:00 – 12:30Przerwa

12:30 – 13:00Anna BROŻEK (Uniwersytet Warszawski)

Rozjaśnianie ciemnej głębi. Metodologiczna analiza Ingardenowskiej koncepcji utworu muzycznego

13:00 – 13:30Andrzej KRAWIEC (Uniwersytet Jagielloński)

Brak czy wszechobecność artykulacji w Ingardenowskiej teorii budowy dzieła muzycznego?

13:30 – 14:00Marcin RYCHTER (Uniwersytet Warszawski)

Filozofia muzyki Romana Ingardena a muzyka współczesna

14:00 – 14:30Artur MORDKA (Uniwersytet Rzeszowski)

Pytanie o obraz i malowidło. Uwagi do Romana Ingardena koncepcji obrazu

14:30 – 15:00Witold PŁOTKA (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Leopold Blaustein jako krytyk i kontynuator filozofii Romana Ingardena

15:00 – 16:00Przerwa

16:00 – 16:30Witold GLINKOWSKI (Uniwersytet Łódzki)

Odpowiedzialność jako wyróżnik osobowego istnienia

16:30 – 17:00Anna DZIEDZIC (Uniwersytet Warszawski)

O odpowiedzialności i jej aporiach ontycznych

17:00 – 17:30Bożena LISTKOWSKA (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Książeczka o człowieku – istocie tragicznej?

17:30 – 18:00Antoni PŁOSZCZYNIEC (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Człowiek jako istota przezwyciężająca siebie samą według Romana Ingardena i Henryka Elzenberga