EDMUND HUSSERL. W POSZUKIWANIU ISTOTY RZECZY

EDMUND HUSSERL. W POSZUKIWANIU ISTOTY RZECZY

Warszawa, 15 -16 maja 2009 roku

Organizator: Robert Piłat

PROGRAM KONFERENCJI

Piątek, 15 maja 2009 r.

14:00 – 14:15Otwarcie konferencji przez Dyrektora Instytutu Filozofii UW

Aleksandra Ochockiego

14:15 – 14:45Tadeusz GADACZ

Fenomenologia Husserla na tle historii filozofii XX wieku

14:45 – 15:15Arkadiusz CHRUDZIMSKI

Wczesna filozofia matematyki Husserla

15:15 – 15:45Wojciech HANUSZKIEWICZ

Husserl i neokantyzm

15:45 – 16:15Arkadiusz GUT

Husserl i Frege

16:15 – 16:45Robert POCZOBUT

Fenomenologia i naturalizm

16:45 – 17:15Andrzej PRZYŁĘBSKI

Znaczenie fenomenologii Husserla dla hermeneutyki

17:15 – 17:45Iwona LORENC

Husserl i estetyka współczesna

17:45 – 18:15Marek MACIEJCZAK

Husserl i Merleau-Ponty

Sobota, 16 maja 2009 r.

09:00 – 09:30Andrzej PÓŁTAWSKI

Realizm a idealizm: Ingarden ‒ Husserl

09:30 – 10:00Janusz SIDOREK

Analiza świadomości czasu

10:00 – 10:30Maria GOŁĘBIEWSKA

Husserl i Heidegger

10:30 – 11:00Przerwa

11:00 – 11:30Piotr ŁACIAK

Faktyczność transcendentalnej subiektywności a poznanie a priori

11:30 – 12:00Krystyna ŚWIĘCICKA

Fenomenologia i umysł medytujący

12:00 – 12:30Małgorzata KOWALSKA

Egzystencjalny i etyczny zwrot w fenomenologii na przykładach myśli Sartre’a i Lévinasa

12:30 – 14:00Przerwa obiadowa

14:00 – 14:30Jagna BRUDZIŃSKA

O fenomenologii instynktów i polach doświadczenia

14:30 – 15:00Andrzej GNIAZDOWSKI

Fenomenologia a problem historii

15:00 – 15:30Andrzej LEDER

Husserlowskie uprzestrzennienie czasu jako model przestrzennej formy teorii

15:30 – 16:00Przerwa

16:00 – 16:30Wojciech STARZYŃSKI

Problem kartezjanizmu Husserla

16:30 – 17:00Dariusz BĘBEN

Eugena Finka rozumienie fenomenologii

17:00 – 17:30Dariusz LIPKA

Husserl i Derrida