WILLARD VAN ORMAN QUINE. OD EMPIRYZMU DO PRAGMATYZMU (1)WILLARD VAN ORMAN QUINE. OD EMPIRYZMU DO PRAGMATYZMU (2)

WILLARD VAN ORMAN QUINE. OD EMPIRYZMU DO PRAGMATYZMU

Warszawa, 9-10 czerwca 2008 roku

Organizatorzy: Jacek Hołówka i Bogdan Dziobkowski

PROGRAM KONFERENCJI

Poniedziałek, 9 czerwca

Rozpoczęcie konferencji

10:30 – 10:40Jacek HOŁÓWKA

Przemówienie na otwarcie konferencji

10:40 – 11:00Jacek J. JADACKI

Które idee filozoficzne W.V.O. Quine’a są trwałe?

Sesja 1 – Przewodniczy Jacek J. Jadacki

11:00 – 11:45Jacek HOŁÓWKA

Byty mentalne

11:45 – 12:30Ryszard WÓJCICKI

Dogmaty logicznego empiryzmu

12:30 – 13:15Joanna ODROWĄŻ-SYPNIEWSKA

Policzalne i masowe terminy naturalnorodzajowe

13:15 – 14:00Krzysztof WÓJTOWICZ

Filozofia matematyki Quine’a

14:00 – 15:00Przerwa

Sesja 2 – Przewodniczy Jan Woleński

15:00 – 15:45Adam GROBLER

Quine o istnieniu

15:45 – 16:30Arkadiusz CHRUDZIMSKI

Zobowiązania ontologiczne

16:30 – 17:15Jacek PAŚNICZEK

Kryterium zobowiązań ontologicznych raz jeszcze

Cocktail

Wtorek, 10 czerwca

Sesja 3 – Przewodniczy Bogdan Dziobkowski

11:00 – 11:45Jan WOLEŃSKI

Analityczność, empiryzm, aprioryzm

11:45 – 12:30Cezary CIEŚLIŃSKI

O prawdzie i analityczności

12:30 – 13:15Adam NOWACZYK

Enigmatyczność odniesienia

13:15 – 14:00Paweł GRABARCZYK

Nieokreśloność tłumaczenia i odniesienia

14:00 – 15:00Przerwa

Sesja 4 – Przewodniczy Jacek Hołówka

15:00 – 15:45Adam CHMIELEWSKI

Idea radykalnej interpretacji

15:45 – 16:30Justyna GRUDZIŃSKA

Cytaty i przekonania – Quine o metareprezentacjach językowych

16:30 – 17:15Piotr WILKIN i Tadeusz CIECIERSKI

Dlaczego logik modalny nie musi przejmować się argumentacją Quine’a?

17:15 – 18:00Bogdan DZIOBKOWSKI

Naturalizm Quine’a