DAVID HUME. MECHANIKA UMYSŁU

DAVID HUME. MECHANIKA UMYSŁU

Warszawa, 6 – 7 czerwca 2011 roku

Organizatorzy: Jacek Hołówka i Bogdan Dziobkowski

PROGRAM KONFERENCJI

Poniedziałek, 6 czerwca 2011 r.

UMYSŁ I ARGUMENTY

09:45 – 10:00Otwarcie konferencji przez Dyrektora Instytutu Filozofii UW

Aleksandra OCHOCKIEGO

10:00 – 10:30Marek ŁAGOSZ (Uniwersytet Wrocławski)

Hume’owska ontologia umysłu a problem następstwa czasowego przyczyny i skutku

10:30 – 11:00Maciej CHLEWICKI (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)

Podstawy przyczynowości: nawyk czy pierwotna własność umysłu?

11:00 – 11:30Adam GRZELIŃSKI (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Hume’owska koncepcja woli. Granice mechanistycznego pojmowania umysłu

11:30 – 12:00Marcin JAŻYŃSKI (Warszawska Szkoła Filmowa)

Hume, metafora mózgowa i myślenie życzeniowe

12:00 – 12:30Przerwa

12:30 – 13:00Joanna ODROWĄŻ-SYPNIEWSKA (Uniwersytet Warszawski)

G.E.M. Anscombe krytyka Hume’a O cudach

13:00 – 13:30Milena JAKUBIAK (Uniwersytet Szczeciński)

Racjonalność przekonań religijnych

13:30 – 14:00Piotr MAKOWSKI (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

Gilotyna Hume’a

14:00 – 14:30Teresa HOŁÓWKA (Uniwersytet Warszawski)

Hume o zabobonie

14:30 – 15:30Przerwa na obiad

15:30 – 16:00Jan WOLEŃSKI (Uniwersytet Jagielloński)

Hume i naturalizm

16:00 – 16:30Adriana SCHETZ (Uniwersytet Szczeciński)

Hume, Fodor i kognitywistyka

16:30 – 17:00Krzysztof WÓJTOWICZ (Uniwersytet Warszawski)

Hume a filozofia matematyki

17:00 – 17:30Przemysław SPRYSZAK (Uniwersytet Jagielloński)

Nelson Goodman jako krytyk Hume’a i Hume jako krytyk Goodmana

17:30 – 18:00Jacek HOŁÓWKA (Uniwersytet Warszawski)

Czym są „matters of fact”?

Wtorek, 7 czerwca 2011 r.

ETYKA I METODA

10:00 – 10:30Joanna GÓRNICKA-KALINOWSKA (Uniwersytet Warszawski)

Problem odpowiedzialności w doktrynie moralnej Davida Hume’a

10:30 – 11:00Agata ŁUKOMSKA (Uniwersytet Warszawski)

Hume o wolności – komu (i dlaczego) zależy na niezdeterminowaniu ludzkiego działania?

11:00 – 11:30Agnieszka BANDURA (ASP Wrocław)

Estetyka Davida Hume’a jako krytyka poznawczych władz zmysłowości i wyobraźni

11:30 – 12:00Anna MARKWART (Uniwersytet Jagielloński)

Sprawdzian smaku bezstronnego obserwatora

12:00 – 12:30Przerwa

12:30 – 13:00Anna KAWALEC (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Hume’a rozumienie funkcji tragedii

13:00 – 13:30Ireneusz ZIEMIŃSKI (Uniwersytet Szczeciński)

Prawo do samobójstwa: stanowisko Davida Hume’a

13:30 – 14:00Mariusz GRYGIANIEC (Durham University, Uniwersytet Warszawski)

Tożsamość osobowa w ujęciu Davida Hume’a – rekonstrukcja i krytyka

14:00 – 14:30Paweł KAWALEC (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Mechanika życia społecznego. Metodologiczne podstawy Davida Hume’a teorii pieniądza

14:30 – 15:30Przerwa na obiad

15:30 – 16:00Piotr BRYKCZYŃSKI (Uniwersytet Warszawski)

Hume’a teoria przedmiotów zewnętrznych i Quine’a maksyma identyfikacji nieodróżnialnych

16:00 – 16:30Damian LESZCZYŃSKI (Uniwersytet Wrocławski)

Antynaturalizm Hume’a

16:30 – 17:00Renata ZIEMIŃSKA (Uniwersytet Szczeciński)

Sceptycyzm Davida Hume’a

17:00 – 17:30Krystyna MISIUNA (Uniwersytet Warszawski)

Sceptycyzm Hume’a

17:30 – 18:00Bogdan DZIOBKOWSKI (Uniwersytet Warszawski)

David Hume – sceptyk czy naturalista?