KONFERENCJA PF LUDZIE I ZWIERZETA

LUDZIE I ZWIERZĘTA. RÓWNOWAŻENIE INTERESÓW

Warszawa, 5 – 6 maja 2015

Organizatorzy: Jacek Hołówka i Bogdan Dziobkowski

PROGRAM KONFERENCJI

Wtorek, 5 maja 2015 r.

08:45 – 09:00Otwarcie konferencji przez Dziekana Wydziału Filozofii i Socjologii UW prof. Krzysztofa KOSEŁĘ

09:00 – 09:30Włodzimierz TYBURSKI (Instytut Filozofii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Człowiek wobec świata zwierząt w horyzoncie myślowym doby nowożytnej

09:30 – 10:00Andrzej KRUSZEWICZ (Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie)

Po co są potrzebne ogrody zoologiczne?

10:00 – 10:30Dariusz LISZEWSKI (Instytut Filozofii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

Współczesne myślistwo w Polsce – aspekty etyczne i środowiskowe

10:30 – 11:00Jacek ŁOJEK, Anna ŁOJEK (Pracownia Hodowli Koni, SGGW)

Koń w służbie człowieka na przestrzeni wieków

11:00 – 11:30Tadeusz KALETA (Wydział Nauk o Zwierzętach, SGGW)

Antrozoologia, albo przewartościowanie relacji ze zwierzętami

11:30 – 12:00Przerwa

12:00 – 12:30Mirosław PAWLISZYN (Wydział Teologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

O możliwości zbawienia zwierzęcia innego niż człowiek

12:30 – 13:00Maciej CHLEWICKI (Instytut Filozofii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)

Chrześcijaństwo a współczesne pojmowanie relacji człowiek – zwierzę

13:00 – 13:30Gabriela KURYLEWICZ (nstytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski)

O psie w filozofii Platona i Tomasza z Akwinu

13:30 – 14:00Marcin GAPSKI (Wydział Artes Liberales, Uniwersytet Warszawski)

Saligia – siedem grzechów głównych i ich zwierzęce symbole w kulturze polskiego średniowiecza

14:00 – 14:30Małgorzata PENIŃSKA (Instytut Filologii Polskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski)

„Bajki bajkami nie są”. O zwierzętach w twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego

14:30 – 15:00Agnieszka BANDURA (Instytut Filozofii, Uniwersytet Wrocławski)

Zwierzęta w sztuce współczesnej – sacrum-decorum-profanum

15:00 – 16:00Przerwa na obiad

16:00 – 16:30Wojciech PISULA (Instytut Psychologii PAN)

Kontinuum świadomości

16:30 – 17:00Grzegorz FRANCUZ (Instytut Filozofii, Uniwersytet Opolski)

Czy świadomość zwierząt jest antropomorficzną iluzją?

17:00 – 17:30Michał PIEKARSKI (Instytut Filozofii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Czy zwierzęta myślą? Dyskusja z Kartezjuszem i Normanem Malcolmem

17:30 – 18:00Arkadiusz GUT (Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Zbigniew WRÓBLEWSKI (Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Zdolności meta-kognitywne u zwierząt – filozoficzna interpretacja danych

18:00 – 18:30Adriana SCHETZ (Instytut Filozofii, Uniwersytet Szczeciński)

Nie(neo)behawiorystyczna koncepcja uczenia się ludzi i innych zwierząt

18:30 – 19:00Bogdan DZIOBKOWSKI (Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski)

Czy zwierzęta mają doznania?

Środa, 6 maja 2015 r.

09:00 – 09:30Joanna GÓRNICKA-KALINOWSKA (Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski)

Czy jesteśmy coś winni zwierzętom?

09:30 – 10:00Katarzyna DE LAZARI-RADEK (Instytut Filozofii, Uniwersytet Łódzki)

Czy hedoniście wolno zabijać szczęśliwe zwierzęta?

10:00 – 10:30Renata ZIEMIŃSKA (Instytut Filozofii, Uniwersytet Szczeciński)

Moralne argumenty za wegetarianizmem

10:30 – 11:00Katarzyna KLECZKOWSKA (Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński)

Wegetarianizm a ofiara ze zwierząt w starożytności – pomiędzy postulatem a praktyką

11:00 – 11:30Jacek HOŁÓWKA (Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski)

Czy niektóre zwierzęta mają status osoby?

11:30 – 12:00Przerwa

12:00 – 12:30Wojciech HERMELIŃSKI (Trybunał Konstytucyjny)

Ludzie gorsi od zwierząt? Karanie okrucieństwa wobec zwierząt

12:30 – 13:00Ewa ŁĘTOWSKA (Instytut Nauk Prawnych PAN)

Brak proporcjonalności w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego o uboju rytualnym

13:00 – 13:30Michał PEŁKA (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski)

Teoria ważenia dóbr w ujęciu Roberta Alexy’ego w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uboju rytualnego

13:30 – 14:00Tomasz PIETRZYKOWSKI (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski)

Podmiotowość zwierząt. Perspektywa filozofii prawa

14:00 – 14:30Anna ZIENTARA (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski)

Równoważenie sprzecznych interesów w świetle prawa unijnego dotyczącego zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych

14:30 – 15:00Jan WOLEŃSKI (Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński)

Szowinizm gatunkowy, humanitaryzm i animalocentryzm

15:00 – 16:30Przerwa na obiad

16:30 – 17:00Józef DULAK (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński)

Alternatywne metody dla badań na zwierzętach: możliwości, perspektywy, złudzenia

17:00 – 17:30Andrzej ELŻANOWSKI (Wydział Artes Liberales, Uniwersytet Warszawski)

Moralność eksperymentów na zwierzętach

17:30 – 18:00Zbigniew PIETRZAK (Instytut Filozofii, Uniwersytet Wrocławski)

Uczeni i zwierzęta. O interakcjach w procedurach badawczych

18:00 – 18:30Łukasz KOWALIK (Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski)

Antropomorfizm w myśleniu o zwierzętach