Henryk Elzenberg konferencja Przegladu Filozoficznego

HENRYK ELZENBERG. EMIGRACJA WEWNĘTRZNA

Warszawa, 13 – 14 czerwca 2017

Organizatorzy: Jacek Hołówka i Bogdan Dziobkowski

PROGRAM KONFERENCJI

Wtorek, 13 czerwca 2017 r.

08:45 – 09:00Otwarcie konferencji

09:00 – 09:30Joanna GÓRNICKA-KALINOWSKA (Uniwersytet Warszawski)

Osobiste i bezosobowe racje w moralności

09:30 – 10:00Magdalena ŚRODA (Uniwersytet Warszawski)

Autocentryzm etyczny

10:00 – 10:30Andrzej STĘPNIK (Warszawska Szkoła Reklamy)

O pojęciu wartości ujemnej u Elzenberga

10:30 – 11:00Ryszard WIŚNIEWSKI (Akademia Jana Długosza w Częstochowie)

Henryk Elzenberg w sprawie granic etyki niezależnej

11:00 – 11:30Lesław HOSTYŃSKI (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Henryka Elzenberga „życie pod prąd”

11:30 – 12:00Wojciech WROTKOWSKI (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)

Echa greckie w Kłopocie z istnieniem Henryka Elzenberga

12:00 – 13:00Przerwa

13:00 – 13:30Tadeusz KOBIERZYCKI (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina)

Marcin KANIA (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina)

Emigracja wewnętrzna – rozważania na marginesie filozofii moralnej Henryka Elzenberga

13:30 – 14:00Witold GLINKOWSKI (Uniwersytet Łódzki)

Spór meliorysty z soterykiem, czyli homo ethicus według Elzenberga

14:00 – 14:30Anna GŁĄB (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Elzenberga kłopot z literaturą

14:30 – 15:00Karolina RYCHTER (Uniwersytet Warszawski)

Mówienie obrazowe w ujęciu Elzenberga

15:00 – 15:30Marcin RYCHTER (Uniwersytet Warszawski)

Konieczność ogólności. Krytyka literacka Henryka Elzenberga w świetle jego aksjologii sztuki

15:30 – 16:00Przerwa

16:00 – 16:30Jędrzej STANISŁAWEK (Politechnika Warszawska)

Dobro, wartość, piękno

16:30 – 17:00Paweł OKOŁOWSKI (Uniwersytet Warszawski)

O nietożsamości dobra i piękna

17:00 – 17:30Jan ZUBELEWICZ (Politechnika Warszawska)

Ewolucja aksjologii Elzenberga w świetle jego tekstów. Analiza filologiczno-filozoficzna

17:30 – 18:00Jacek HOŁÓWKA (Uniwersytet Warszawski)

Poezja i filozofia

18:00 – 19:00Bogusław WOLNIEWICZ (Uniwersytet Warszawski)

Aksjomat Elzenberga


Środa, 14 czerwca 2017 r.

09:00 – 09:30Stanisław KRAJEWSKI (Uniwersytet Warszawski)

Na marginesie filozoficznej ewolucji Elzenberga: czy da się przezwyciężyć przepaść między filozofią analityczną a kontynentalną?

09:30 – 10:00Anna JEDYNAK (Uniwersytet Warszawski)

Elzenberg i Ajdukiewicz: mosty czy mury?

10:00 – 10:30Ryszard KLESZCZ (Uniwersytet Łódzki)

Dwie metafilozofie: Elzenberg a Szkoła Lwowsko-Warszawska

10:30 – 11:00Stefan KONSTAŃCZAK (Uniwersytet Zielonogórski)

Henryka Elzenberga krytyka koncepcji etyki niezależnej Tadeusza Kotarbińskiego

11:00 – 11:30Wojciech HANUSZKIEWICZ (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Henryka Elzenberga i Tadeusza Kotarbińskiego spór o realizm praktyczny z perspektywy prakseologii i pedagogiki

11:30 – 12:00Joanna ZEGZUŁA-NOWAK (Uniwersytet Zielonogórski)

Mieczysław Wallis jako recenzent i inspirator twórczej aktywności Henryka Elzenberga

12:00 – 13:00Przerwa

13:00 – 13:30Włodzimierz TYBURSKI (Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa)

„Człowiek, który myślał inaczej”. O osobowości twórczej Henryka Elzenberga

13:30 – 14:00Mirosław TYL (Uniwersytet Śląski)

Z Paros do Eleusis. Henryk Elzenberg – pesymista pielgrzymujący

14:00 – 14:30Bożena LISTKOWSKA (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Marek Aureliusz, Lukrecjusz i Brutus – trzy autoportrety psychologiczne Henryka Elzenberga

14:30 – 15:00Tadeusz SZNAJDERSKI (Uniwersytet Gdański)

Elzenberg i Herbert – niezależny mistrz i jego uczeń

15:00 – 15:30Łukasz RATAJCZAK (Połączone Biblioteki WFiS UW, IFiS PAN i PTF)

Archiwum Cyfrowe Henryka Elzenberga

15:30 – 16:00Przerwa

16:00 – 16:30Piotr DOMERACKI (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Henryka Elzenberga filozofia samotności. Próba systematyzacji

16:30 – 17:00Filip GOŁASZEWSKI (Uniwersytet Warszawski)

Henryka Elzenberga podmiot samobójczy. Rola myślenia przy konstytucji podmiotu

17:00 – 17:30Sławomir MAZUREK (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)

Henryka Elzenberga apologia aspołeczności. Przesłanki i kontekst

17:30 – 18:00Agnieszka NOGAL (Uniwersytet Warszawski)

Emigracja wewnętrzna jako postawa polityczna

18:00 – 18:30Łukasz KOWALIK (Uniwersytet Warszawski)

Henryk Elzenberg a istota stoicyzmu