KOGNITYWISTYKA. O NATURZE UMYSŁU

KOGNITYWISTYKA. O NATURZE UMYSŁU

Warszawa, 29 – 30 października 2012 roku

Organizatorzy: Jacek Hołówka i Bogdan Dziobkowski

PROGRAM KONFERENCJI

Poniedziałek, 29 października 2012 r.

08:45 – 09:00Otwarcie konferencji przez Dyrektora Instytutu Filozofii UW

Mieszka TAŁASIEWICZA

09:00 – 09:30Jarosław GRYZ (York University, Toronto)

Gdzie jesteś HAL?

09:30 – 10:00Piotr BOŁTUĆ (University of Illinois at Springfield)

BICA jako szansa stworzenia świadomych maszyn

10:00 – 10:30Marcin JAŻYŃSKI (Warszawska Szkoła Filmowa)

Czy inżynier wie, co myśli jego robot?

10:30 – 11:00Katarzyna PAPRZYCKA (Uniwersytet Warszawski)

Jak obalić Lowe’a obalenie teorii identyczności?

11:00 – 11:30Karol POLCYN (Uniwersytet Szczeciński)

Identyczność psychofizyczna i intuicje modalne

11:30 – 12:00Przerwa

12:00 – 12:30Jacek HOŁÓWKA (Uniwersytet Warszawski)

Fenomenalistyczny eksternalizm Michaela Tye’a

12:30 – 13:00Marcin GOKIELI (Ośrodek Badań Filozoficznych)

Czy da się nazwać uczucia? Pojęcia fenomenalne u Michaela Tye’a

13:00 – 13:30Mieszko TAŁASIEWICZ (Uniwersytet Warszawski)

Zarys naturalistycznej koncepcji intencjonalności

13:30 – 14:00Robert POCZOBUT (Uniwersytet w Białymstoku)

O naturze jaźni

14:00 – 14:30Daniel ŻUROMSKI (Akademia Pomorska w Słupsku)

Społeczna natura umysłu

14:30 – 15:00Kinga JĘCZMIŃSKA (Uniwersytet Warszawski)

Świadomość dostępu i świadomość fenomenalna

15:00 – 16:00Przerwa na obiad

16:00 – 16:30Zbigniew SEMADENI (Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej)

Dziecinny egocentryzm myślowy dotyczący stosunków przestrzennych a kwestia kształtowania się niezmienników w umyśle ludzkim

16:30 – 17:00Arkadiusz GUT, Agnieszka KRZYSZTOFIAK (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Implementacja testów fałszywego przekonania w badaniach nad „teorią umysłu”

17:00 – 17:30Patrycja MACIASZEK (Uniwersytet Łódzki)

Jak to się dzieje, że pamiętasz coś, czego nie było? Analiza powstawania zniekształceń w pamięci w świetle replikacji paradygmatu DRM

17:30 – 18:00Remigiusz SZCZEPANOWSKI (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej)

Metapoznawczy model świadomości emocji i jego korelaty neuronalne

18:00 – 18:30Anita PACHOLIK-ŻUROMSKA (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Wpływ zaburzeń orientacji czasoprzestrzennej na perspektywę pierwszoosobową

Wtorek, 30 października 2012 r.

09:00 – 09:30Tadeusz SZUBKA (Uniwersytet Szczeciński)

Filozoficzne złudzenia kognitywistyki. Rorty i Brandom o założeniach i roszczeniach nowej dyscypliny

09:30 – 10:00Damian LESZCZYŃSKI (Uniwersytet Wrocławski)

Czy kognitywistyka może coś dać filozofii?

10:00 – 10:30Joanna RĄCZASZEK-LEONARDI (Uniwersytet Warszawski)

Oblicza kognitywistyki: perspektywa psychologiczna

10:30 – 11:00Krystyna MISIUNA (Uniwersytet Warszawski)

Informacja kognitywna jako obszar badawczy kognitywistyki

11:00 – 12:00Przerwa

12:00 – 12:30Marcin MIŁKOWSKI (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)

Wyjaśnianie procesów poznawczych w kognitywistyce

12:30 – 13:00Tomasz SZUBART (Uniwersytet Jagielloński)

Zagadnienie wyjaśniania w kognitywistyce a jej interdyscyplinarność

13:00 – 13:30Piotr ŁUKOWSKI (Uniwersytet Łódzki)

Mityczna niemonotoniczność

13:30 – 14:00Katarzyna BUDZYŃSKA (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)

Retoryczne strategie poznawcze

14:00 – 14:30Krzysztof SZYMANEK (Uniwersytet Śląski)

O argumentach z koincydencji

14:30 – 16:00Przerwa na obiad

16:00 – 16:30Zbigniew PIETRZAK (Uniwersytet Wrocławski)

Funkcja eksploracji otoczenia a zdolność do abstrahowania

16:30 – 17:00Paweł GRABARCZYK (Uniwersytet Łódzki)

Czym się różni kategoryzacja od konceptualizacji?

17:00 – 17:30Andrzej STĘPNIK (Warszawska Szkoła Reklamy)

Integracyjna rola emocji a podejście (multi)modularne do umysłu

17:30 – 18:00Bogdan DZIOBKOWSKI (Uniwersytet Warszawski)

Naturalistyczne teorie reprezentacji umysłowych