Filozofia dialogu Martin BuberMartin Buber - plakat 2

MARTIN BUBER. FILOZOFIA DIALOGU

Warszawa, 23 – 24 czerwca 2015

Organizatorzy: Jacek Hołówka i Bogdan Dziobkowski

PROGRAM KONFERENCJI

Wtorek, 23 czerwca 2015 r.

09:45 – 10:00Otwarcie konferencji przez Dziekana Wydziału Filozofii i Socjologii UW prof. Krzysztofa KOSEŁĘ

10:00 – 10:30Tadeusz GADACZ (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Problem relacji społecznych w filozofii Martina Bubera

10:30 – 11:00Stanisław KRAJEWSKI (Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski)

Czy Buber był filozofem żydowskim?

11:00 – 11:30Marek NOWAK (Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski)

Dwa typy wiary? Buber, św. Tomasz i inni

11:30 – 12:00Włodzimierz TYBURSKI (Instytut Filozofii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Martin Buber o potrzebie dialogu człowieka z przyrodą

12:00 – 12:30Agata KŁOCIŃSKA (Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski)

Relacja Ja – Ty według Martina Bubera a doświadczenie mistyczne

12:30 – 13:00Przerwa

13:00 – 13:30Iwona ALECHNOWICZ- SKRZYPEK (Instytut Filozofii, Uniwersytet Opolski)

Dwa typy milczenia

13:30 – 14:00Bożena LISTKOWSKA (Instytut Filozofii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Walka o realistyczną wizję człowieka, Boga i świata w myśli Martina Bubera

14:00 – 14:30Dorota KUTYŁA (Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski)

Chasydzka baśń Bubera

14:30 – 15:00Noah  ROSENKRANZ (Wydział Orientalistyki, Uniwersytet Warszawski)

Reguły życia chasydów w interpretacji Martina Bubera

15:00 – 15:30Łukasz KOWALIK (Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski)

Objawienie i oświecenie

15:30 – 16:30Przerwa na obiad

16:30 – 17:00Janusz DOBIESZEWSKI (Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski)

Buber, Bachtin i rosyjskie okolice

17:00 – 17:30Sławomir MAZUREK (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)

Martin Buber a rosyjska filozofia religijna. Inspiracje i paralelizmy

17:30 – 18:00Janusz OSTROWSKI (Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski)

Religia i intersubiektywność w ujęciu Bubera i Hegla

18:00 – 18:30Filip GOŁASZEWSKI (Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski)

Intersubiektywność w ujęciu Martina Bubera oraz Edmunda Husserla

18:30 – 19:00Bogdan DZIOBKOWSKI (Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski)

Religia u Wittgensteina i Bubera

Środa, 24 czerwca 2015 r.

10:30 – 11:00Anna JEDYNAK (Instytutu Filozofii, Uniwersytet Warszawski)

Buber: odpowiedzialność i sens

11:00 – 11:30Olga  BIALER (Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski)

Filozofia społeczna Martina Bubera – realna „trzecia droga” czy anarchistyczna utopia?

11:30 – 12:00Witold GLINKOWSKI (Instytut Filozofii, Uniwersytet Łódzki)

Dialogiczna diagnoza inicjacji etycznej, czyli Buber wobec pytania o źródło moralności

12:00 – 12:30Katarzyna KORNACKA-SAREŁO (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

Ontologia kabały luriańskiej oraz jej etyczne implikacje w myśli dialogicznej Bubera

12:30 – 13:00Przerwa

13:00 – 13:30Wojciech HANUSZKIEWICZ (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Zasada dialogiczna w ujęciu Martina Bubera i Wilhelma von Humboldta

13:30 – 14:00Małgorzata JANTOS (Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński)

Filozofia dialogu a odrzucenie paternalizmu w medycynie

14:00 – 14:30Małgorzata PRZANOWSKA (Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski)

Buberowska filozofia wychowania jako wezwanie do radykalności dialogicznego spotkania

14:30 – 15:00Magdalena SZKWAREK (Centrum Studiów Latynoamerykańskich, Uniwersytet Warszawski)

Jorge Luis Borges i Martin Buber – dialog z filozofem

15:00 – 16:30Przerwa na obiad

16:30 – 17:00Artur JEWUŁA (Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński)

Emmanuela Levinasa z Martinem Buberem spór o wzajemność relacji

17:00 – 17:30Paweł SZYPOWSKI (Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski)

Buber i Levinas – rozdźwięk czy wdzięczność

17:30 – 18:00Renata WIECZOREK (Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski)

Filozofia Martina Bubera z perspektywy epistemologicznej

18:00 – 18:30Robert POCZOBUT (Instytut Socjologii, Uniwersytet w Białymstoku)

Ja, Ty i nasze neurony lustrzane. Filozofia dialogu a neurokognitywistyka

18:30 – 19:00Jacek HOŁÓWKA (Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski)

Powrót do relacji wewnętrznych