MIRCEA ELIADE. FILOZOFICZNA WIZJA ŚWIĘTOŚCI

MIRCEA ELIADE. FILOZOFICZNA WIZJA ŚWIĘTOŚCI

Warszawa, 20 - 21 czerwca 2007 roku

Organizatorzy: Jacek Hołówka i Janusz Dobieszewski

PROGRAM KONFERENCJI

Środa, 20 czerwca 2007 r.

09:30 – 10:15Otwarcie konferencji

Prorektor UW prof. dr hab. Wojciech Tygielski

J.E. Ambasador Rumunii w Polsce Gabriel C. Bârtaş

Dyrektor Instytutu Filozofii UW prof. dr hab. Jacek J. Jadacki

Dyrektor Rumuńskiego Instytutu Kultury Dorian Branea

Życie i twórczość

Moderator: Jan Sochoń

11:00 – 11:45Stanisław TOKARSKI

Życie post-mortem. Trwałość Eliadowskiego przesłania

11:45 – 12:30Andrzej BRONK

Filozofia religii Eliadego

12:30 – 13:15Jan Andrzej KŁOCZOWSKI

Spór o wyobraźnię religijną

13:15 – 14:00Jacek SIERADZAN

Między mesjanizmem, ksenofobią a faszyzmem

14:00 – 14:45Alla STRELKOWSKA

Życie wybitnego Rumuna

14:45 – 15:45Przerwa

Tradycja ezoteryczna

Moderator: Stanisław Sieradzan

15.45 – 16:30Jan SOCHOŃ

Sacrum czy Bóg? Próba uniwersalnego kompromisu

16:30 – 17:15Jerzy PROKOPIUK

Inicjacja i stowarzyszenia tajemne

17:15 – 18:00Jerzy WASILEWSKI

Okulary Eliadego - za silne czy za słabe?

18:00 – 18:45Jacek SIERADZAN

Krytycy Mircea Eliadego

18:45 – 19:45Cocktail

Czwartek, 21 czerwca 2007 r.

Sacrum i historia

Moderator: Zbigniew Mikołejko

09:30 – 10:15Marek NOWAK

Czy alchemia i magia umrą naturalną śmiercią?

10:15 – 11:00Zbigniew MIKOŁEJKO

Eliade jako homo historicus

11:00 – 11:45Tomasz MAZUR

Teoria wartości jako religia

11:45 – 12:30Jan SWIANIEWICZ

Miejsce historii w metodologii Eliadego

12:30 – 13:30Przerwa

Fenomenologia i nieświadomość

Moderator: Zofia Rosińska

13:30 – 14:15Zofia ROSIŃSKA

"Egzystencja otwarta ku światu"

14:15 – 15:00Maria ZOWISŁO

Eliade - między fenomenologią a hermeneutyką religii

15:00 – 15:45Anton MARCZYŃSKI

Eliade wobec doktryny boskiego światła

15:45 – 16:30Piotr PIOTROWSKI

Nieświadomość w fenomenologii religii Eliadego

16:30 – 17:15Hubert BOŻYK

Eliade a Ricoeur