JOHN STUART MILL. TRWAŁOŚĆ FILOZOFICZNYCH IDEI

JOHN STUART MILL. TRWAŁOŚĆ FILOZOFICZNYCH IDEI

Warszawa, 12 -13 czerwca 2006 roku

Organizatorzy: Jacek Hołówka i Bogdan Dziobkowski

PROGRAM KONFERENCJI

Poniedziałek, 12 czerwca 2006 r.

09:45 – 10:00Otwarcie konferencji przez Dyrektora Instytutu Filozofii UW

Jacka J. JADACKIEGO

Sesja 1 Przewodniczy Bogdan DZIOBKOWSKI

10:00 – 10:40Joanna GÓRNICKA-KALINOWSKA

Uczucia jako sankcja moralna u D. Hume'a i J. S. Milla

10:40 – 11:20Magdalena ŚRODA

J. S. Mill i kobiety - między wolnością a równością

11:20 – 12:00Teresa HOŁÓWKA

Przeciw tyranii mas

12:00 – 12:40Paweł ŁUKÓW

Jak są możliwe obowiązki moralne

Sesja 2 Przewodniczy Jacek HOŁÓWKA

14:00 – 14:40Adrian KUŹNIAR

Między przymusem a tolerancją

14:40 – 15:20Wojciech BOBER

Utylitaryzm a wrażliwość społeczna i moralna

15:20 – 16:00Monika MAŁEK

Pojęcie „ducha epoki”  w „The Spirit of the Age”  J. S. Milla

Wtorek, 13 czerwca 2006 r.

Sesja 3 Przewodniczy Paweł ŁUKÓW

10:00 – 10:40Krzysztof WÓJTOWICZ

Filozofia matematyki J. S.  Milla

10:40 – 11:20Bogdan DZIOBKOWSKI

Czy J. S. Mill był deskrypcjonistą?

11:20 – 12:00Anna JEDYNAK

O próbie uprawomocnienia indukcji

12:00 – 12:40Justyna GRUDZIŃSKA

Czy imiona własne są wyjątkowe?

Sesja 4 Przewodniczy Justyna GRUDZIŃSKA

14:00 – 14:40Piotr KORYŚ

Ekonomia polityczna równości i wolności J. S. Milla

14:40 – 15:20Karol POGORZELSKI

Ekonomia J. S. Milla - anachronizm czy wizjonerstwo?

15:20 – 16:00Agnieszka NOGAL

Pojęcie wspólnoty w filozofii politycznej J. S. Milla

16:00 – 16:40Jacek HOŁÓWKA

Fałszywa demokracja