Karl Popper. Przeciw dogmatomKarl Popper. Przeciw dogmatom

KARL POPPER. PRZECIW DOGMATOM

Warszawa, 10-11 czerwca 2014 roku

Organizatorzy: Jacek Hołówka i Bogdan Dziobkowski

PROGRAM KONFERENCJI

Wtorek, 10 czerwca 2014 r.

08:45 – 09:00Otwarcie konferencji

09:00 – 09:30Ryszard KLESZCZ (Uniwersytet Łódzki)

Popper i kłopot z racjonalizmem

09:30 – 10:00Marcin KILANOWSKI (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Filozofia w czasach kryzysu. Czego może nas nauczyć Popper

10:00 – 10:30Krzysztof SZLACHCIC (Uniwersytet Wrocławski)

Krytyczny racjonalizm w perspektywie Popperowskiej praktyki rezygnowania z definiowania terminów

10:30 – 11:00Anna JEDYNAK (Uniwersytet Warszawski)

O Popperowskiej krytyce mitu schematu pojęciowego

11:00 – 11:30Janusz MACIASZEK (Uniwersytet Łódzki)

Poppera i Davidsona krytyka dogmatu schematu pojęciowego

11:30 – 12:30Przerwa

12:30 – 13:00Krystyna MISIUNA (Uniwersytet Warszawski)

Popper jako antyindukcjonista

13:00 – 13:30Anna WÓJTOWICZ (Uniwersytet Warszawski)

Falsyfikacjonizm a test hipotezy zerowej. Porównanie strategii argumentacyjnych

13:30 – 14:00Marek WOSZCZEK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Skłonnościowa interpretacja prawdopodobieństwa i teoria kwantowa

14:00 – 14:30Jerzy PLUTA (Uniwersytet Warszawski)

Sorosa korekta metodologii Poppera

14:30 – 16:00Przerwa na obiad

16:00 – 16:30Magdalina MITREVA (Uniwersytet Sofijski, Bułgaria)

Analiza badań kompetencji komunikacyjnej polskojęzycznych Bułgarów w kontekście zasady indeterminizmu Poppera

16:30 – 17:00Robert POCZOBUT (Uniwersytet w Białymstoku)

Granice redukcji

17:00 – 17:30Mariusz GRYGIANIEC (Uniwersytet Warszawski)

Osobliwości Popperowskiego dualizmu

17:30 – 18:00Krzysztof GAJEWSKI (Instytut Badań Literackich PAN)

Między światami. Popper o problemie psychofizycznym

18:00 – 18:30Jacek HOŁÓWKA (Uniwersytet Warszawski)

Tożsamość podmiotu

Środa, 11 czerwca 2014 r.

09:30 – 10:00Sławomir MAZUREK (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)

Poppera przygody z filozofią historii

10:00 – 10:30Maciej CHLEWICKI (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Społeczeństwo otwarte i jego przyjaciele. O Popperowskiej interpretacji Marksa

10:30 – 11:00Tadeusz TYSZKA (Akademia Leona Koźmińskiego)

Piotr ZIELONKA (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)

Ekonomia bliżej nauk eksperymentalnych

11:00 – 11:30Krzysztof KOŚCIUSZKO (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

Popper – dogmatyzm – dialektyka

11:30 – 12:00Przerwa

12:00 – 12:30Adam GROBLER (Uniwersytet Opolski)

Popperowska hermeneutyka a problem różnicy zdań między ekspertami

12:30 – 13:00Maciej SOIN (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)

O sporze Poppera z Wittgensteinem

13:00 – 13:30Joanna GĘGOTEK (Uniwersytet Warszawski)

Popper a ewolucjonizm

13:30 – 14:00Sławomir LECIEJEWSKI (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Ewolucyjna teoria epistemologiczna metodą algorytmów genetycznych

14:00 – 14:30Andrzej STĘPNIK (Warszawska Szkoła Reklamy)

Zagadnienie wiedzy zwierząt w filozofii Poppera

14:30 – 15:00Adrian KUŹNIAR (Uniwersytet Warszawski)

Rola efektu Baldwina w filozofii biologii Poppera

15:00 – 16:00Przerwa na obiad

16:00 – 16:30Andrzej KUBIĆ (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Problem sceptycyzmu w koncepcji wiedzy obiektywnej Poppera

16:30 – 17:00Agnieszka BANDURA (Uniwersytet Wrocławski)

Dlaczego pędzel nie jest inteligentniejszy od malarza?

17:00 – 17:30Adam ANDRZEJEWSKI (University of Helsinki, Finlandia)

Marta ZARĘBA (Uniwersytet Warszawski)

Ontologia dzieła sztuki a Poppera koncepcja trzeciego świata

17:30 – 18:00Janusz KACZMAREK (Uniwersytet Łódzki)

Ontologiczny opis trzeciego świata

18:00 – 18:30Bogdan DZIOBKOWSKI (Uniwersytet Warszawski)

Abstrakcyjne artefakty