WILLIAM JAMES. FILOZOFIA BEZ DEFINICJI

WILLIAM JAMES. FILOZOFIA BEZ DEFINICJI

Warszawa, 31 maja -1 czerwca 2010 roku

Organizatorzy: Jacek Hołówka i Bogdan Dziobkowski

PROGRAM KONFERENCJI

Poniedziałek, 31 maja 2010 r.

ZASIĘG I WPŁYWY

10:45 – 11:00Otwarcie konferencji przez Dyrektora Instytutu Filozofii UW

Aleksandra OCHOCKIEGO

11:00 – 11:30Jan WOLEŃSKI (Uniwersytet Jagielloński)

Pragmatyzm a filozofia i teoria prawa

11:30 – 12:00Renata ZIEMIŃSKA (Uniwersytet Szczeciński)

Pragmatyzm i sceptycyzm

12:00 – 12:30Marcin HINTZ (Chrześcijańska Akademia Teologiczna)

Wiara religijna jako sapientia pragmatica

12:30 – 13:00Przerwa

13:00 – 13:30Wiktor MARZEC (Uniwersytet Łódzki)

Rola Jamesa w amerykańskiej recepcji fenomenologii społecznej Alfreda Schutza

13:30 – 14:00Marcin KILANOWSKI (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Metafizyka w filozofii Jamesa?

14:00 – 14:30Piotr KOSTYŁO (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)

James i Bergson – historia korespondencji

14:30 – 15:00Małgorzata KOWALSKA (Uniwersytet Adama Mickiewicza)

James a radykalny konstruktywizm społeczny von Glasersfelda

15:00 – 16:00Przerwa na obiad

16:00 – 16:30Andrzej STĘPNIK (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie)

Jamesa koncepcja prawdy w świetle zarzutów Russella

16:30 – 17:00Paweł KAWALEC (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Bayesowska eksplikacja epistemologicznego woluntaryzmu

17:00 – 17:30Bogdan DZIOBKOWSKI (Uniwersytet Warszawski)

Antyesencjalizm Jamesa i Wittgensteina

Wtorek, 1 czerwca 2010 r.

INTERPRETACJE I SPORY

11:00 – 11:30Tadeusz SZUBKA (Uniwersytet Szczeciński)

W. James versus G.E. Moore

11:30 – 12:00Marcin PORĘBA (Uniwersytet Warszawski)

Historia pewnego nieporozumienia: Peirce a James

12:00 – 12:30Piotr GUTOWSKI (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Psychologia i  parapsychologia w twórczości Jamesa

12:30 – 13:00Przerwa

13:00 – 13:30Grzegorz KLICKI

Metafizyka w filozofii Jamesa

13:30 – 14:00Mirosław PIRÓG (Uniwersytet Śląski)

W stronę epistemologii mistyki

14:00 – 14:30Anna DZIEDZIC (Uniwersytet Warszawski)

Podmiot a ontologiczna nowość

14:30 – 15:00Justyna MYSZKOWSKA (Uniwersytet Warszawski)

Wpływ Jamesa na filozofię religii Brzozowskiego

15:00 – 16:00Przerwa na obiad

16:00 – 16:30Jacek HOŁÓWKA (Uniwersytet Warszawski)

Realizm bez dedukcjonizmu