AJDUKIEWICZ konferencja

KAZIMIERZ AJDUKIEWICZ. EMPIRYZM I KONWENCJONALIZM

Warszawa, 17 – 18 czerwca 2013

Organizatorzy: Jacek Hołówka i Bogdan Dziobkowski

PROGRAM KONFERENCJI

Poniedziałek, 17 czerwca 2013 r.

08:45 – 09:00Otwarcie konferencji przez Dyrektora Instytutu Filozofii UW

Mieszka TAŁASIEWICZA

09:00 – 09:30Jacek JADACKI (Uniwersytet Warszawski)

Wolność i twórczość w ujęciu Kazimierza Ajdukiewicza

09:30 – 10:00Witold MARCISZEWSKI (Uniwersytet w Białymstoku)

Ajdukiewicz alternatywny: pragmatysta i platonik

10:00 – 10:30Jacek HOŁÓWKA (Uniwersytet Warszawski)

Trzy zasady sprawiedliwości

10:30 – 11:00Adam NOWACZYK (Uniwersytet Łódzki)

Zagadnienie uzasadniania

11:00 – 11:30Adam GROBLER (Uniwersytet Opolski)

Konwencjonalizm radykalny a uteoretyzowanie obserwacji

11:30 – 12:00Przerwa

12:00 – 12:30Krzysztof WÓJTOWICZ (Uniwersytet Warszawski)

Konwencjonalizm w matematyce

12:30 – 13:00Paweł KAWALEC (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Probabilizm Kazimierza Ajdukiewicza w kontekście dyskusji nad preskrypcjonizmem

13:00 – 13:30Dariusz PIĘTKA (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Wnioskowanie przez analogię a indukcja eliminacyjna

13:30 – 14:00Kazimierz CZARNOTA (Uniwersytet Warszawski)

Ajdukiewicza stanowisko na temat dedukcji i systemów dedukcyjnych

14:00 – 14:30Eugeniusz WOJCIECHOWSKI (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)

Klasyczny rachunek zdań w stylu gramatyki kategorialnej

14:30 – 15:00Paweł GRABARCZYK (Uniwersytet Łódzki)

Dyrektywalna teoria znaczenia jako teoria znaczenia wąskiego

15:00 – 16:00Przerwa na obiad

16:00 – 16:30Janusz MACIASZEK (Uniwersytet Łódzki)

Holistyczna teoria znaczenia Kazimierza Ajdukiewicza. Próba krytycznej analizy

16:30 – 17:00Piotr SZAŁEK (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Pragmatyczna teoria znaczenia

17:00 – 17:30Janusz KACZMAREK (Uniwersytet Łódzki)

Ontologia i semiotyka pojęcia w sensie logicznym i treści nazw

17:30 – 18:00Marek NOWAK (Uniwersytet Łódzki)

Zakres i treść nazwy według Kazimierza Ajdukiewicza (zastosowanie związków Galois)

18:00 – 18:30Jan WOLEŃSKI (Uniwersytet Jagielloński)

Konwencjonalizm i prawdziwość

Wtorek, 18 czerwca 2013 r.

09:00 – 09:30Tadeusz SZUBKA (Uniwersytet Szczeciński)

Płaszczyzny sporu o realizm według Kazimierza Ajdukiewicza

09:30 – 10:00Damian LESZCZYŃSKI (Uniwersytet Wrocławski)

Czy Ajdukiewicz był realistą?

10:00 – 10:30Mariusz GRYGIANIEC (Uniwersytet Warszawski)

Kazimierz Ajdukiewicz przeciw reizmowi

10:30 – 11:00Renata ZIEMIŃSKA (Uniwersytet Szczeciński)

Kazimierza Ajdukiewicza odpowiedź na sceptycyzm

11:00 – 11:30Krzysztof SZLACHCIC (Uniwersytet Wrocławski)

Kazimierza Ajdukiewicza, Ludwika Flecka i Izydory Dąmbskiej programy teorii poznania. Perspektywy lat trzydziestych

11:30 – 12:00Przerwa

12:00 – 12:30Adam OLECH (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)

O semantycznej i formalnej teorii poznania. Ajdukiewicz – Suszko – Woleński

12:30 – 13:00Marek SZYDŁOWSKI (Uniwersytet Jagielloński), Paweł TAMBOR (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Pewne typy wyjaśniania w kosmologii współczesnej i ich krytyka w kontekście koncepcji wyjaśniania Kazimierza Ajdukiewicza

13:00 – 13:30Adriana SCHETZ (Uniwersytet Szczeciński)

Uzasadnienie zdań spostrzeżeniowych: Ajdukiewicz, Davidson, McDowell

13:30 – 14:00Natalia KARCZEWSKA (Uniwersytet Warszawski)

Bezbłędna niezgoda a radykalny konwencjonalizm

14:00 – 14:30Maciej CHLEWICKI (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)

O tak zwanych nieklasycznych koncepcjach prawdy według Ajdukiewicza

14:30 – 15:00Grzegorz TRELA, Renata TRELA (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Ajdukiewicz i Amsterdamski

15:00 – 16:00Przerwa na obiad

16:00 – 16:30Ryszard KLESZCZ (Uniwersytet Łódzki)

Nauki humanistyczne, naturalizm, metodologia rozumiejąca

16:30 – 17:00Michał WĘSIERSKI (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)

Między definiowaniem a eksplikacją. Konwencjonalne pierwiastki w języku nauk społecznych

17:00 – 17:30Łukasz KOWALIK (Uniwersytet Warszawski)

Logiczny charakter wyobraźni

17:30 – 18:00Katarzyna OSSOWSKA (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

„Logiczne podstawy nauczania” – rozważania o kulturze logicznej i podstawach rzetelnego myślenia

18:00 – 18:30Bogdan DZIOBKOWSKI (Uniwersytet Warszawski)

O kodenotacji zdań