KAROL MARKS  plakat konferencji m

KAROL MARKS. WALKA I PRACA

Warszawa, 12 – 13 czerwca 2018

Organizatorzy: Jacek Hołówka i Bogdan Dziobkowski

PROGRAM KONFERENCJI

Wtorek, 12 czerwca 2018 r.

08:45 – 09:00Otwarcie konferencji przez Dyrektora Instytutu Filozofii UW Jakuba KLOCA-KONKOŁOWICZA

09:00 – 09:30Jerzy WIATR (Uniwersytet Warszawski)

Co lektura Marksa może dać ludziom XXI stulecia?

09:30 – 10:00Jakub KLOC-KONKOŁOWICZ (Uniwersytet Warszawski)

Czy Odyseusz dopłynie do Itaki? Od Hegla, przez Marksa, do Frankfurtu

10:00 – 10:30Krzysztof ŚWIREK (Uniwersytet Warszawski)

„Najwyższe stadium fetyszyzmu”. Marksa analiza rynku finansowego

10:30 – 11:00Andrzej KANIOWSKI (Uniwersytet Łódzki)

Krytyka jako procedura poznawcza i forma praktyki emancypacyjnej

11:00 – 11:30Paweł KAWALEC (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Rola instytucji w Marksa koncepcji postępu technicznego

11:30 – 12:00Przerwa

12:00 – 12:30Tadeusz GUZ (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Negacja Boga chrześcijańskiego jako ideologiczna podstawa dla kluczowych pojęć Karola Marksa: „walki” i „pracy”

12:30 – 13:00Marek ŁAGOSZ (Uniwersytet Wrocławski)

Marks i idea końca religijności

13:00 – 13:30Marek NOWAK (Uniwersytet Warszawski)

Encyklika Rerum novarum – odpowiedź na Marksa i nie tylko

13:30 – 14:00Katarzyna KORNACKA-SAREŁO (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Idea mesjańska i (a)religijny chiliazm w filozofii Karola Marksa

14:00 – 14:30Jędrzej STANISŁAWEK (Politechnika Warszawska)

Od „nauki” do religii (od Marksa do marksizmu-leninizmu)

14:30 – 15:30Przerwa

15:30 – 16:00Andrzej CIĄŻELA (Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa)

Czy „Karol Marks był filozofem niemieckim”? Miejsce marksizmu we współczesnej strukturze wiedzy i politycznej debacie

16:00 – 16:30Agnieszka TUROŃ-KOWALSKA (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Byt absolutny człowieka – Leszka Kołakowskiego interpretacja myśli Karola Marksa

16:30 – 17:00Adam KLEWENHAGEN (Uniwersytet Warszawski)

„Nie ma marksistowskiej teorii znaczenia”. Podział pracy językowej i ideologia

17:00 – 17:30Marek ROSIAK (Uniwersytet Łódzki)

Marksowskie dezinterpretacje Heglowskiego idealizmu i dialektyki

17:30 – 18:00Waldemar CZAJKOWSKI (Politechnika Śląska)

Marks i utopie

18:00 – 18:30Bogdan DZIOBKOWSKI (Uniwersytet Warszawski)

Mechanika społeczna


Środa, 13 czerwca 2018 r.

09:00 – 09:30Mirosław CHAŁUBIŃSKI (Uniwersytet Zielonogórski)

Marksizmy w dziejach socjologii polskiej. Spotkania, rozczarowania, prognozy

09:30 – 10:00Joanna GÓRNICKA-KALINOWSKA (Uniwersytet Warszawski)

Marksizm Georges’a Sorela

10:00 – 10:30Bartosz RAKOCZY (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Walka klas a prawo w filozofii Karola Marksa

10:30 – 11:00Marta BARANOWSKA (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Pierwsza walka Karola Marksa, czyli Uwagi dotyczące nowej pruskiej instrukcji o cenzurze

11:00 – 11:30Witold GLINKOWSKI (Uniwersytet Łódzki)

Marksowska diagnoza pracy wyalienowanej jako przyczynek do antropologii filozoficznej

11:30 – 12:00Przerwa

12:00 – 12:30Halina WALENTOWICZ (Uniwersytet Warszawski)

Społeczne prognozy Marksa

12:30 – 13:00Andrzej STĘPNIK (Warszawska Szkoła Reklamy)

Marks jako prognosta. Przewidywania społeczno-ekonomiczne Marksa w świetle współczesnej wiedzy

13:00 – 13:30Jacek BARTYZEL (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Marks jako myśliciel antypolityczny

13:30 – 14:00Łukasz MOLL (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Filozoficzne i polityczne źródła marksizmu dobra wspólnego

14:00 – 15:30Przerwa

15:30 – 16:00Tadeusz SZNAJDERSKI (Uniwersytet Gdański)

Karol Marks i szkoła frankfurcka

16:00 – 16:30Krzysztof KĘDZIORA (Uniwersytet Łódzki)

Marks Stanisława Brzozowskiego

16:30 – 17:00Jacek UGLIK (Uniwersytet Zielonogórski)

Od utopii do utopii? O pomysłach Maksa Stirnera i Karola Marksa

17:00 – 17:30Lilianna KIEJZIK (Uniwersytet Zielonogórski)

Bierdiajewa i Bułgakowa marksizm krytyczny – nowe fakty (na podstawie niepublikowanej korespondencji z Karolem Kautsky’m)

17:30 – 18:00Marek JEDLIŃSKI (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Walka o równość. Marks Pitirima Sorokina

18:00 – 18:30Jacek HOŁÓWKA (Uniwersytet Warszawski)

Luter i Marks