Przeglad Filozoficzny 2017 numer 4 mNumer 4 (104)

Rocznik 26

Warszawa 2017

Redaktor zeszytu:

Bogdan Dziobkowski

BOGDAN DZIOBKOWSKI: Pięćdziesiąta rocznica śmierci Henryka Elzenberga PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2017 (104), s. 9-11

Z rękopisów H. Elzenberga

HENRYK ELZENBERG: Filozofia praktyczna i filozofia wartości PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2017 (104), s. 15-16

HENRYK ELZENBERG: Czytając Fernandeza PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2017 (104), s. 17-18

HENRYK ELZENBERG: Punkty wyjścia filozofii praktycznej PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2017 (104), s. 19-24

HENRYK ELZENBERG: Zbawienie i ideał w moim życiu PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2017 (104), s. 25-44

IRENA BEDNARZ: Henryk Elzenberg na kartach polskiej literatury filozoficznej PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2017 (104), s. 45-68

LESŁAW HOSTYŃSKI: Henryka Elzenberga życie „pod prąd” PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2017 (104), s. 69-84

Biografia intelektualna

WŁODZIMIERZ TYBURSKI: „Człowiek, który myślał inaczej”. O osobowości twórczej Henryka Elzenberga PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2017 (104), s. 85-98

ŁUKASZ KOWALIK: Struktura twórczości Henryka Elzenberga PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2017 (104), s. 99-114

MIROSŁAW TYL: Z Paros do Eleusis. Henryk Elzenberg – pesymista pielgrzymujący PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2017 (104), s. 115-130

SŁAWOMIR MAZUREK: Henryka Elzenberga apologia aspołeczności. Przesłanki i kontekst PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2017 (104), s. 131-142

AGNIESZKA NOGAL: Emigracja wewnętrzna jako postawa polityczna. Henryk Elzenberg (1887–1967) PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2017 (104), s. 143-154

TADEUSZ KOBIERZYCKI, MARCIN KANIA: Ja – migracja i emigracja wewnętrzna. Rozważania na marginesie filozofii moralnej H. Elzenberga PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2017 (104), s. 155-176

JOANNA ZEGZUŁA-NOWAK: Mieczysław Wallis jako recenzent i inspirator twórczej aktywności H. Elzenberga PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2017 (104), s. 177-190

Aksjologia i etyka

JOANNA GÓRNICKA-KALINOWSKA: Bezosobowe i osobiste racje w moralności PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2017 (104), s. 191-202

MAGDALENA ŚRODA: Meliorysta i soteryk. O autocentryzmie etycznym Henryka Elzenberga PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2017 (104), s. 203-216 

WITOLD P. GLINKOWSKI: Spór meliorysty z soterykiem, czyli homo ethicus według H. Elzenberga PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2017 (104), s. 217-226

WŁODZIMIERZ GALEWICZ: Spór o prymat walki ze złem PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2017 (104), s. 227-242

ANDRZEJ STĘPNIK: O pojęciu wartości ujemnej u Henryka Elzenberga PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2017 (104), s. 243-258

PAWEŁ OKOŁOWSKI: O nietożsamości dobra i piękna PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2017 (104), s. 259-270

JĘDRZEJ STANISŁAWEK: Dobro, wartość, piękno PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2017 (104), s. 271-276

Humanistyka i filozofia analityczna

BOGUSŁAW WOLNIEWICZ: Aksjomat Elzenberga PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2017 (104), s. 277-288

RYSZARD KLESZCZ: Dwie metafilozofie: Elzenberg a Szkoła Lwowsko-Warszawska PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2017 (104), s. 289-320

RYSZARD WIŚNIEWSKI: Henryk Elzenberg w sprawie granic etyki niezależnej PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2017 (104), s. 321-338

STEFAN KONSTAŃCZAK: Henryka Elzenberga krytyka koncepcji etyki niezależnej Tadeusza Kotarbińskiego PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2017 (104), s. 339-354

ANNA JEDYNAK: Elzenberg i Ajdukiewicz: mosty czy mury? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2017 (104), s. 355-370 

JAN ZUBELEWICZ: Ewolucja aksjologii Elzenberga w świetle jego tekstów. Analiza filologiczno-filozoficzna PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2017 (104), s. 371-390

STANISŁAW KRAJEWSKI: Na marginesie filozoficznej ewolucji Elzenberga: czy da się przezwyciężyć przepaść między filozofią analityczną a kontynentalną? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2017 (104), s. 391-404

Literatura i sztuka

ZOFIA ROSIŃSKA: Henryk Elzenberg: mistyka i mistagogia, czyli doświadczenie i refleksja PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2017 (104), s. 405-418

BOŻENA LISTKOWSKA: Marek Aureliusz, Lukrecjusz i Brutus – trzy autoportrety psychologiczne Henryka Elzenberga PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2017 (104), s. 419-438

ŁUKASZ KOWALIK: Henryk Elzenberg a istota stoicyzmu PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2017 (104), s. 439-462

TADEUSZ SZNAJDERSKI: Henryk Elzenberg i Zbigniew Herbert – niezależny mistrz i jego uczeń PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2017 (104), s. 463-472

ANNA GŁĄB: Kłopot z literaturą. Elzenbergowska interpretacja Juliusza Cezara Williama Shakespeare’a PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2017 (104), s. 473-486

JACEK HOŁÓWKA: Poezja i filozofia PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2017 (104), s. 487-502