2010-3-mNumer 3 (75)

Rocznik 19

Warszawa 2010

Redaktorzy zeszytu:

Joanna Odrowąż-Sypniewska, Justyna Grudzińska

JOANNA ODROWĄŻ-SYPNIEWSKA, JUSTYNA GRUDZIŃSKA: Wprowadzenie PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2010 (75), s. 9-15

Nazwy, deskrypcje, kwantyfikatory

ZBYSŁAW MUSZYŃSKI: Problem referencji i znaczenia referencyjnego wyrażeń fikcjonalnych w świecie przyczynowej teorii odniesienia. Esej o naturalizacji semantyki PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2010 (75), s. 17-34

TADEUSZ CIECIERSKI, KATARZYNA KUŚ: Argument Sticha a przyczynowe teorie nazw PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2010 (75), s. 35-52

MIESZKO TAŁASIEWICZ: Prolegomena do teorii wyrażeń nominalnych. Rekonstrukcja koncepcji Petera F. Strawsona PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2010 (75), s. 53-75

KATARZYNA KIJANIA-PLACEK: Referencja przeniesiona PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2010 (75), s. 77-97

JUSTYNA GRUDZIŃSKA: Zdania z dwoma kwantyfikatorami numerycznymi: mapa interpretacji PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2010 (75), s. 99-110

JEFFREY KING: Kontekstowo wrażliwe kwantyfikatory i ośla anafora (tłum. Justyna Grudzińska) PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2010 (75), s. 111-138

PETER LUDLOW, GABRIEL SEGAL: O jednorodnej analizie semantycznej deskrypcji określonych i nieokreślonych (tłum. Filip Kawczyński) PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2010 (75), s. 139-159

STEPHEN NEALE: ‘Denotowanie’ Russella: wiek później (tłum. Michał Sala) PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2010 (75), s. 161-217

Znaczenie i prawda

TADEUSZ SZUBKA: Inferencjalizm semantyczny a prawda PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2010 (75), s. 219-231

FILIP KAWCZYŃSKI: Problemy z pojęciem treści minimalnej PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2010 (75), s. 233-248

KRZYSZTOF POSŁAJKO: O niespójności antyrealizmu w kwestii znaczenia PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2010 (75), s. 249-262

Sprawozdania z przekonań

JOANNA ODROWĄŻ-SYPNIEWSKA: Sprawozdania w mowie zależnej PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2010 (75), s. 263-275

TOMASZ A. PUCZYŁOWSKI: Życzliwa interpretacja wypowiedzi a semantyka zdań o wierzeniach PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2010 (75), s. 277-295

KAROLINA KRZYŻANOWSKA: Sprawozdania z przekonań w perspektywie filozofii języka i kognitywistyki PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2010 (75), s. 297-319

Akty mowy i komunikacja

ARKADIUSZ GUT: Kognitywne podstawy komunikacji PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2010 (75), s. 321-337

KATARZYNA BUDZYŃSKA: Argumentacja jako akt mowy PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2010 (75), s. 339-358

MACIEJ WITEK: Czynności illokucyjne jako akty interakcyjne PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2010 (75), s. 359-389

Recenzje

MAREK ROSIAK: Pustka umysłu PDF 24 logo

ARTUR PRZYBYSŁAWSKI, Buddyjska filozofia pustki

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2010 (75), s. 391-395

ALVYDAS JOKUBAITIS: Spojrzenie z Wilna PDF 24 logo

JAN SKOCZYŃSKI, Wiedza i sumienie. Z badań nad filozofią polską

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2010 (75), s. 396-399

JAN SWIANIEWICZ: Filozofia a spatial turn w historycznych naukach społecznych PDF 24 logo

KARL SCHLÖGEL, W przestrzeni czas czytamy. O historii cywilizacji geopolityce (tłum. Izabela Drozdowska, Łukasz Musiał)

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2010 (75), s. 400-405