2001-1-mNumer 1 (37)

Rocznik 10

Warszawa 2001

Redaktorzy zeszytu:

Jacek Hołówka, Andrzej Przymusiała

Władysław Tatarkiewicz – Człowiek i dzieło (Materiały konferencji)

LECH SZCZUCKI: Słowo wstępne PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2001 (37), s. 5-6

STANISŁAW BORZYM: Władysław Tatarkiewicz jako mistrz rozważnego filozofowania PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2001 (37), s. 7-13

CZESŁAW GŁOMBIK: Tematy niemieckie we wczesnych pracach historycznofilozoficznych Władysława Tatarkiewicza PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2001 (37), s. 15-31

JERZY PELC: Analiza semantyczna w pismach Władysława Tatarkiewicza PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2001 (37), s. 33-41

RYSZARD WIŚNIEWSKI: Aksjologia kluczem do filozofii Władysława Tatarkiewicza PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2001 (37), s. 43-53 

KRYSTYNA ZWOLIŃSKA-MALICKA: Pierwsza w kolejności. Władysław Tatarkiewicz jako historyk sztuki PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2001 (37), s. 55-60

STEFAN SWIEŻAWSKI: Władysław Tatarkiewicz – jak go widziałem PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2001 (37), s. 61-63

STEFAN MORAWSKI: Władysław Tatarkiewicz – co dla mnie znaczy PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2001 (37), s. 65-66

ANDRZEJ BIERNACKI: Władysław Tatarkiewicz – jakim go znałem PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2001 (37), s. 67-71

Rozprawy

ADAM NOWACZYK: U źródeł sensu i nonsensu PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2001 (37), s. 73-86

PAWEŁ ŁUKÓW: Radykalna nieprzekładalność i kryteria przekładu PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2001 (37), s. 87-94

MARIUSZ GRYGIANIEC: Metoda parafraz semantycznych a zagadnienie idealizmu PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2001 (37), s. 95-111

ANNA JEDYNAK: Przydatność heurystyczna jako kryterium sensu predykatów teoretycznych PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2001 (37), s. 113-120

KRZYSZTOF WÓJTOWICZ: O pojęciu „zobowiązania ontologicznego” PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2001 (37), s. 121-138

ALEKSANDRA DERRA-WŁOCHOWICZ: Czy mówić, to coś wiedzieć? O teorii znaczenia Michaela Dummetta PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2001 (37), s. 139-153

SZYMON WRÓBEL: Antynomia naturalizmu i antynaturalizmu w psychologii kartezjańskiej Noama Chomsky’ego PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2001 (37), s. 155-174 

Przekłady

JOHN R. SEARLE: Współczesna filozofia w Stanach Zjednoczonych (tłum. Marcin Iwanicki, Tadeusz Szubka) PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2001 (37), s. 175-201

PAUL HORWICH: Prawda deflacyjna i problem „bycia o czymś” (tłum. Urszula M. Żegleń) PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2001 (37), s. 203-211

Polemiki

KAZIMIERZ JODKOWSKI, Metodologiczne aspekty kontrowersji ewolucjonizm–kreacjonizm

WOJCIECH SADY: Dlaczego kreacjonizm „naukowy” nie jest naukowy i dlaczego nie prowadzi do teizmu? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2001 (37), s. 213-228

KRZYSZTOF ŁASTOWSKI: Kilka uwag o sporze ewolucjonizmu z „naukowym kreacjonizmem” PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2001 (37), s. 229-240

KAZIMIERZ JODKOWSKI: Ruch kreacjonistyczny jest elementem pluralizmu naukowego PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2001 (37), s. 241-253

Dyskusja o książce: STEFAN MORAWSKI, Niewdzięczne rysowanie mapy… O postmodernie(izmie) i kryzysie kultury

ANDRZEJ MIŚ: Przewodnik po postmodernie(izmie) PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2001 (37), s. 255-261

IWONA LORENC: Rysowanie postmodernizmu PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2001 (37), s. 261-265

WŁODZIMIERZ LORENC: W ramach sporu o postmodernę(izm) PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2001 (37), s. 265-268

ZOFIA ROSIŃSKA: Syzyf. Podziw i wątpliwości PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2001 (37), s. 268-271

MARIA GOLĘBIEWSKA: Poza mythosem i logosem? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2001 (37), s. 271-276

MARIUSZ STANOWSKI: Przeciw chaosowi i przypadkowości PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2001 (37), s. 276-278

KRZYSZTOF OKOPIEŃ: Czy refleksja przeszkadza we wszystkim? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2001 (37), s. 278-280

Recenzje

RENATA WIECZOREK: W stronę filozofii i logiki – w poszukiwaniu dobrze spędzonego czasu PDF 24 logo

Recenzja z: Filozofia i logika. W stronę Jana Woleńskiego (red. JAN HARTMAN)

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2001 (37), s. 281-285

ANDRZEJ KUBIĆ: Kilka „pośrednich” uwag o „Bezpośredniości…” PDF 24 logo

Recenzja z: JÓZEF DĘBOWSKI, Bezpośredniość poznania

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2001 (37), s. 285-290

JACEK MIGASIŃSKI: Heglowskie okulary PDF 24 logo

Recenzja z: MAŁGORZATA KOWALSKA, Dialektyka poza dialektyką

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2001 (37), s. 291-294

URSZULA M. ŻEGLEŃ: Seria: Stany rzeczy. Sytuacje. Zdarzenia (red. ANDRZEJ BIŁAT) PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2001 (37), s. 294-299

Sprostowanie PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2001 (37), s. 301