1999-3-mNumer 3 (31)

Rocznik 8

Warszawa 1999

Redaktorzy zeszytu:

Jacek Malinowski, Witold Strawiński

Rozprawy

HELENA EILSTEIN: Pseudoscjentyzm i antyscjentyzm PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1999 (31), s. 5-20

ANNA SZCZĘSNA: Nauka i postmodernizm. Przypadek pewnej prowokacji PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1999 (31), s. 21-30

WITOLD STRAWIŃSKI: Krótko o redukcjonizmie PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1999 (31), s. 31-38

WŁADYSŁAW KRAJEWSKI: Naukowa ontologia. Panorama zagadnień i kierunków PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1999 (31), s. 39-56

JACEK J. JADACKI: Kłopoty z wartościami. Studium prelogiczne PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1999 (31), s. 57-63

MARIAN GRABOWSKI: Analiza przyświadczenia u J. H. Newmana i jej aktualność PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1999 (31), s. 65-76

KAZIMIERZ JODKOWSKI: Demistyfikacja sporu kreacjonizm-ewolucjonizm PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1999 (31), s. 77-94

JOANNA GĘGOTEK: Metafizyka a rozwój nauki. Stanowisko krytycznego racjonalizmu PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1999 (31), s. 95-107

JÓZEF ANDRZEJ STUCHLIŃSKI: Mereologia Leśniewskiego a zagadnienia przyrodoznawstwa PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1999 (31), s. 109-120

ANNA KINOWSKA: Davidsona krytyka relatywizmu językowego PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1999 (31), s. 121-140

Przekłady

J. J. C. SMART: Skrajny i umiarkowany utylitaryzm (tłum. Dariusz Gałecki) PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1999 (31), s. 141-152

Polemiki

ANDRZEJ GRZEGORCZYK: Dysonans poznawczy. Jak o nim mówić i kto jest jego odkrywcą? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1999 (31), s. 153-165

BARBARA SKARGA: Przeciw inkwizytorom PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1999 (31), s. 167-170

Recenzje

JÓZEF ANDRZEJ STUCHLIŃSKI: Albert Einstein jako filozof PDF 24 logo

Recenzja z: ALBERT EINSTEIN, Pisma filozoficzne

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1999 (31), s. 171-174

DARIUSZ GAŁECKI: Odczarowywanie realizmu PDF 24 logo

Recenzja z: HILARY PUTNAM, Wiele twarzy realizmu i inne eseje

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1999 (31), s. 175-179

ANNA KINOWSKA: Relatywizm wiecznie żywy PDF 24 logo

Recenzja z: ADAM CHMIELEWSKI, Niewspółmierność, nieprzekładalność, konflikt. Relatywizm we współczesnej filozofii analitycznej

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1999 (31), s. 180-187

JACEK J. JADACKI: Analiza pojęcia racjonalności PDF 24 logo

Recenzja z: RYSZARD KLESZCZ, O racjonalności. Studium epistemologiczno-metodologiczne

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1999 (31), s. 187-195

STANISŁAW BORZYM: Książki o Heideggerze PDF 24 logo

Recenzja z: WOJCIECH SUCHOCKI, W miejscu sumienia. Śladem myśli o sztuce Martina Heideggera; CEZARY WOŹNIAK, Martina Heideggera myślenie sztuki;

MARIA KOSTYSZAK, Martina Heideggera rękodzieło myślenia

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1999 (31), s. 196-202

HENRYK BENISZ: Człowiek wobec problemu czasu i historii PDF 24 logo

Recenzja z: MIRCEA ELIADE, Mit wiecznego powrotu

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1999 (31), s. 202-208

MARCIN JARANOWSKI: Uświęcenie bliźniego PDF 24 logo

Recenzja z: LUC FERRY, Człowiek-Bóg, czyli o sensie życia

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1999 (31), s. 208-213

Informacje

Adres dla Prof. Barbary Skargi PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1999 (31), s. 214-215

Filozofia polska XX wieku PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1999 (31), s. 216-220

ALINA MOTYCKA: Seria PHOENIKS PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1999 (31), s. 221

MIRA MONTANA CZARNAWSKA: Wydarzenie intelektualne z Essen PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1999 (31), s. 222-224

MATEUSZ KWATERKO: Polsko-francuska konferencja na zamku w Reszlu PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1999 (31), s. 225-226

Sprostowanie PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1999 (31), s. 227-228