1997-1-mNumer 1 (21)

Rocznik 6

Warszawa 1997

Redaktor zeszytu:

Witold Strawiński

Rozprawy

JACEK J. JADACKI, MIESZKO TAŁASIEWICZ, JOANNA TĘDZIAGOLSKA: O rozumowaniach w nauce PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/1997 (21), s. 7-29

JACEK MALINOWSKI: Logiki niemonotoniczne PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/1997 (21), s. 31-53

KRZYSZTOF WÓJTOWICZ: Problem istnienia we współczesnej filozofii matematyki PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/1997 (21), s. 55-78

TERESA RZEPA: Dlaczego Władysław Witwicki nie odkrył zjawiska dysonansu poznawczego PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/1997 (21), s. 79-93

ELWIRA KOSNAREWICZ: Ideoplastia Juliana Ochorowicza. Historia niespełnionej teorii PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/1997 (21), s. 95-104

WŁADYSŁAW KRAJEWSKI: Blaski i cienie Dialektyki przyrody. W stulecie śmierci Fryderyka Engelsa PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/1997 (21), s. 105-118

MAŁGORZATA CZARNOCKA: W poszukiwaniu nowych wizji nauki. Nicholas Rescher – od aproksymacjonizmu do pragmatycznego idealizmu PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/1997 (21), s. 119-133

WITOLD STRAWIŃSKI: Mikroredukcja i jej konsekwencje ontologiczne PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/1997 (21), s. 135-150

Przekłady

LUDWIG WITTGENSTEIN: Kilka uwag o formie logicznej (tłum. Maciej Świerczyński) PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/1997 (21), s. 151-156

BARRY S. GOWER: Konwencjonalizm, wnioskowanie probabilistyczne i metoda naukowa (tłum. Anna Jedynak) PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/1997 (21), s. 157-172

ANNA JEDYNAK: Konwencje w naukach empirycznych według Poincaré’ego (Uwagi na marginesie artykułu B.S. Gowera) PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/1997 (21), s. 173-178

Propedeutyka filozofii

JERZY NIECIKOWSKI: Søren Kierkegaard: Bojaźń i drżenie PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/1997 (21), s. 179-189

Polemiki

WOJCIECH SADY: Bzdury o Wittgensteinie i nie tylko (Andrzej Zaporowski, Wittgenstein a kultura, Poznań 1996) PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/1997 (21), s. 191-195

ANDRZEJ ZAPOROWSKI: Bzdury o Wittgensteinie i co jeszcze? Odpowiedź Wojciechowi Sademu PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/1997 (21), s. 197-201

Recenzje

MACIEJ GOS: PETER WINCH, Idea nauki o społeczeństwie i jej związki z filozofią PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/1997 (21), s. 203-205

WŁADYSŁAW KRAJEWSKI: MURRAY GELL-MANN, Kwark i jaguar. Przygody z prostotą i złożonością PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/1997 (21), s. 205-207

WŁADYSŁAW KRAJEWSKI: TATIANA ROMANOWSKAJA, Nauka XIX-XX wiekow w kontekstie istorii kultury PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/1997 (21), s. 208-209

ANDRZEJ KOŁAKOWSKI: List do Redakcji PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/1997 (21), s. 211