2011-2-mNumer 2 (78)

Rocznik 20

Warszawa 2011

Redaktorzy zeszytu:

Mateusz Falkowski, Renata Wieczorek

Wokół Świadomego umysłu Davida Chalmersa

MATEUSZ FALKOWSKI: Świadomość, umysł, filozofia PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2011 (78), s. 9-12

MARCIN JAŻYŃSKI: Qualia w chińskim pokoju. Obliczanie i świadomość fenomenalna PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2011 (78), s. 13-25

MARCIN MIŁKOWSKI: Jak udawać dualistę, wprowadzając epicykle do funkcjonalizmu? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2011 (78), s. 27-45

LEON CIECHANOWSKI: Mechanika kwantowa a Świadomy umysł PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2011 (78), s. 47-60

MARCIN PORĘBA: Jak to jest być Chalmersem, który ma rację? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2011 (78), s. 61-77

MARCIN GOKIELI: Czy życia można nauczyć się z książek? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2011 (78), s. 79-87

Rozprawy

WOJCIECH WCIÓRKA: Monizm, aspekty i relatywizacja predykatów PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2011 (78), s. 89-105

PRZEMYSŁAW WEWIÓR: Francisa Bacona hermeneutyka praw przyrody. Eksperyment jako środek interpretacji natury PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2011 (78), s. 107-121

PIOTR DEHNEL: O nowej interpretacji Traktatu logiczno-filozoficznego Ludwiga Wittgensteina PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2011 (78), s. 123-144

ROMAN MURAWSKI: Filozofia matematyki i logiki w lwowskiej szkole matematycznej PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2011 (78), s. 145-162

IWO ZMYŚLONY: Geneza koncepcji nauki Michaela Polanyiego – krytyka ideału obiektywistycznego PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2011 (78), s. 163-180

WITOLD PŁOTKA: O intencjonalności i reprezentacji PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2011 (78), s. 181-194

TOMASZ ZARĘBSKI: Intersubiektywność i obiektywność w kontekście inferencjalizmu PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2011 (78), s. 195-211

TOMASZ A. PUCZYŁOWSKI: O argumencie z niewiedzy i logice sceptycyzmu PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2011 (78), s. 213-227

KRYSTYNA MISIUNA: Czy istnieją niepoznawalne prawdy? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2011 (78), s. 229-244

WOJCIECH ROSTWOROWSKI: Vanna McGee przykład z wyborami prezydenckimi: ekwiwokacja? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2011 (78), s. 245-259

KATARZYNA GURCZYŃSKA-SADY: Konstruktywizm i dekonstrukcja podmiotu a tak zwany stan nadmiaru we współczesnej humanistyce PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2011 (78), s. 261-276

Polemika

ANNA BROŻEK: Kilka uwag na marginesie artykułu Filipa Kawczyńskiego Odpowiedzi na pytania z pytajnikiem „kto?” PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2011 (78), s. 277-284

FILIP KAWCZYŃSKI: Problemy z pojęciem konkluzywności – w odpowiedzi na komentarz Anny Brożek PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2011 (78), s. 285-295

Wspomnienie

ANDRZEJ ŁAPICKI, KLEMENS SZANIAWSKI: Jak wywiad, to wywiad PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2011 (78), s. 297-307