2011-1-mNumer 1 (77)

Rocznik 20

Warszawa 2011

Redaktorzy zeszytu:

Janusz Dobieszewski, Renata Wieczorek

80-lecie Andrzeja Walickiego

JANUSZ DOBIESZEWSKI: Jubileusz profesora Andrzeja Walickiego PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2011 (77), s. 9-13

ALEKSANDRA KONARZEWSKA: Studencka laurka PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2011 (77), s. 15-19

BARBARA CZARDYBON: Filozoficzna zawartość marksizmu. Przyczynek do polskich lektur teoretycznych pism Maxa Adlera PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2011 (77), s. 21-36

LILIANNA KIEJZIK: Sergiusz Bułgakow i Lew Szestow, czyli o przyjaźni spóźnionej PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2011 (77), s. 37-46

MAREK KORNAT: Marksizm a totalitaryzm. Wokół stanowiska Andrzeja Walickiego PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2011 (77), s. 47-61

VADIM MIROSHNYCHENKO: Na drodze do Bogoludzkiego uzasadniania kultury: S.L. Frank a neokantyzm PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2011 (77), s. 63-80

TERESA OBOLEVITCH: Linie rozwoju apofatyzmu w filozofii rosyjskiej XX wieku (Georgij Fłorowski, Siemion Frank i Lew Karsawin) PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2011 (77), s. 81-93

ANDRZEJ OSTROWSKI: Filozof wobec kłamstwa koniecznego – analiza problemu na przykładzie filozofii L. Szestowa PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2011 (77), s. 95-108

HALINA RAROT: Problem rosyjskiej filozofii religijnej PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2011 (77), s. 109-126

JACEK UGLIK: Radykalny humanizm Aleksandra Hercena – próba komentarza PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2011 (77), s. 127-136

MAŁGORZATA ZUBER: Opowiedzieć Rosję. Trzy pokusy PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2011 (77), s. 137-149

BOGUSŁAW ŻYŁKO: Gustaw Szpet jako historyk filozofii rosyjskiej PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2011 (77), s. 151-165

Rozprawy

ARTUR RODZIEWICZ: Prolegomena do teologii retoryki PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2011 (77), s. 167-185

ANNA IZDEBSKA: Pitagorejska metafizyka liczb w arabskim komentarzu Proklosa do Złotego poematu PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2011 (77), s. 187-199

NATALIA JUCHNIEWICZ: Estetyka prawa a symbol Lewiatana u Hobbesa PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2011 (77), s. 201-217

MACIEJ CHLEWICKI: Kant, Fichte i wczesny Hegel o religii moralnej PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2011 (77), s. 219-232

PAWEŁ OKOŁOWSKI: Państwo prawa w ujęciu Stanisława Lema PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2011 (77), s. 233-253

Eseje

MAŁGORZATA KOWALSKA: Klucze do filozofii nowożytnej, czyli Jacka Migasińskiego podręcznik dla nieokreślenie zaawansowanych PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2011 (77), s. 255-267

KRZYSZTOF WOJCIECHOWSKI: Aksjologiczna matrioszka. O pewnych prawidłowościach w postrzeganiu wartości PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2011 (77), s. 269-282

Recenzje

IRENA BEDNARZ: Bycie (właściwe) i czas (odpowiedni) PDF 24 logo

Heidegger und der Nationalsozialismus

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2011 (77), s. 283-287

JUSTYNA MIKLASZEWSKA: Historia filozofii politycznej – między realizmem a idealizmem PDF 24 logo

W.J. KORAB-KAPROWICZ, Historia filozofii politycznej: od Tukidydesa do Locke’a. Tradycja klasyczna i jej krytycy

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2011 (77), s. 288-292

Wspomnienie o Katarzynie Łańcuckiej PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2011 (77), s. 293-294