1999-4-mNumer 4 (32)

Rocznik 8

Warszawa 1999

Redaktorzy zeszytu:

Marcin Poręba, Magdalena Środa

Rozprawy

ADAM NOWACZYK: Kto to są relatywiści? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/1999 (32), s. 5-18

RENATA WIECZOREK: Antysceptycyzm Ludwiga Wittgensteina – O pewności PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/1999 (32), s. 19-34

MARIA GOŁĘBIEWSKA: Język, tekst i metafora w koncepcjach kognitywistów PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/1999 (32), s. 35-54

JANUSZ OSTROWSKI: Substancja i podmiotowość w myśli młodego Hegla PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/1999 (32), s. 55-70

MAREK MACIEJCZAK: Świadomość intencjonalna w Badaniach logicznych E. Husserla PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/1999 (32), s. 71-92

Przekłady

LUDWIG WITTGENSTEIN: Notatki do wykładów o «doznaniach prywatnych» i «danych zmysłowych» (tłum. Paweł Pałgan, Małgorzata Roguska) PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/1999 (32), s. 93-128

Dyskusje

O społecznej roli filozofii mówią uczestnicy posiedzenia KNF

Wstęp PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/1999 (32), s. 129

ANDRZEJ GRZEGORCZYK: Wizja kondycji ludzkiej we współczesnym świecie. Zagajenie dyskusji PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/1999 (32), s. 129-136

JERZY ANDRZEJ CHMURZYŃSKI: Czy z „dewiacją” trzeba walczyć? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/1999 (32), s. 136-141

JACEK HOŁÓWKA: Gorsze bywa ważniejsze, lepsze bywa wydumane PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/1999 (32), s. 141-145

WITOLD MARCISZEWSKI: Esej o Chimerach PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/1999 (32), s. 146-151

ANDRZEJ GRZEGORCZYK: Odpowiedź dyskutantom PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/1999 (32), s. 151-153

O przełomie cywilizacyjno-kulturowym w Polsce mówią doktoranci w Szkole Nauk Społecznych

STEFAN MORAWSKI: Wstęp PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/1999 (32), s. 155-156

AGNIESZKA BOROWIAK PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/1999 (32), s. 157-160

KINGA GRZELEWSKA PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/1999 (32), s. 160-163

PIOTR KENDZIOREK PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/1999 (32), s. 163-165

MONIKA KOSTRO PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/1999 (32), s. 165-170

JAROSŁAW LUBIAK PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/1999 (32), s. 170-173

LESŁAW MICHAŁOWSKI PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/1999 (32), s. 173-176

MARCIN NOWAK PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/1999 (32), s. 176-180

JUSTYNA SOBOLEWSKA PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/1999 (32), s. 180-183

MICHAŁ SOŁTYSIAK PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/1999 (32), s. 183-184

MONIKA TROJANOWSKA PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/1999 (32), s. 184-188

ELŻBIETA WAGA PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/1999 (32), s. 188-190

Polemiki

JAN WOLEŃSKI: Zawiść czy coś innego? (Przyczynek do polemiki B. Skargi z J. Pelcem) PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/1999 (32), s. 191-200

ANDRZEJ GRZEGORCZYK: Ogólna wizja nowoczesnych studiów filozoficznych PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/1999 (32), s. 201-209

Kronika

JERZY PELC: Spojrzenie na minione sześćdziesięciolecie: tajne studia, profesorowie filozofii, postawy wobec władz, instytucje naukowe. Odpowiedź na pytania Jacka J. Jadackiego PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/1999 (32), s. 211-233