2013-4-mNumer 4 (88)

Rocznik 22

Warszawa 2013

Redaktor zeszytu:

Bogdan Dziobkowski

BOGDAN DZIOBKOWSKI: Pięćdziesiąta rocznica śmierci Kazimierza Ajdukiewicza 

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2013 (88), s. 9-14

Wspomnienia o Kazimierzu Ajdukiewiczu

BARBARA BORSA: „Wujek” PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2013 (88), s. 17-20

ANDRZEJ ZIELIŃSKI: Życie trudne, ale pogodne PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2013 (88), s. 21-26

Miscellanea Kazimierza Ajdukiewicza PDF 24 logo

KAZIMIERZ AJDUKIEWICZ, Miscellanea, I. Eseje logiczno-filozoficzne PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2013 (88), s. 28-66

KAZIMIERZ AJDUKIEWICZ, Miscellanea, II. Autoreferaty PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2013 (88), s. 67-91

KAZIMIERZ AJDUKIEWICZ, Miscellanea, III. Korespondencja z Kazimierzem Twardowskim PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2013 (88), s. 92-122

Kazimierz Ajdukiewicz w filozofii polskiej

ADAM NOWACZYK: O twórczości Kazimierza Ajdukiewicza PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2013 (88), s. 123-144

IRENA BEDNARZ: O Kazimierzu Ajdukiewiczu w publikacjach autorów polskich PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2013 (88), s. 145-168

Konwencjonalizm i realizm

JAN WOLEŃSKI: Konwencjonalizm a prawdziwość PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2013 (88), s. 169-182

ADAM GROBLER: Renowacja radykalnego konwencjonalizmu PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2013 (88), s. 183-196

TADEUSZ SZUBKA: Płaszczyzny sporu o realizm: Kazimierz Ajdukiewicz i Michael Dummett PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2013 (88), s. 197-212

DAMIAN LESZCZYŃSKI: Czy Ajdukiewicz był realistą? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2013 (88), s. 213-238

WITOLD MARCISZEWSKI: Ajdukiewicz alternatywny: pragmatysta i platonik PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2013 (88), s. 239-254

MARIUSZ GRYGIANIEC: Ajdukiewicz przeciw reizmowi PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2013 (88), s. 255-264

Logika i język

JANUSZ MACIASZEK: Holistyczna teoria znaczenia Kazimierza Ajdukiewicza. Próba krytycznej analizy PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2013 (88), s. 265-284

PAWEŁ GRABARCZYK: Dyrektywalna teoria znaczenia jako teoria znaczenia wąskiego PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2013 (88), s. 285-302

NATALIA KARCZEWSKA: Bezbłędna niezgoda a radykalny konwencjonalizm PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2013 (88), s. 303-314

MAREK NOWAK: Zakres i treść nazwy według Kazimierza Ajdukiewicza (zastosowanie związków Galois) PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2013 (88), s. 315-330

JANUSZ KACZMAREK: Ontologia i semiotyka pojęcia w sensie logicznym i treści nazw PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2013 (88), s. 331-340

ŁUKASZ KOWALIK: Logiczny charakter zdań wyobraźniowych, ich semantyka i ontologia PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2013 (88), s. 341-364

Poznanie

ANNA JEDYNAK: Ajdukiewicz: granice racjonalizmu PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2013 (88), s. 365-380

ADAM NOWACZYK: Zagadnienie uzasadniania PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2013 (88), s. 381-398

RENATA ZIEMIŃSKA: Ajdukiewicza eksternalistyczna odpowiedź na sceptycyzm PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2013 (88), s. 399-412

MACIEJ CHLEWICKI: O tak zwanych nieklasycznych koncepcjach prawdy według Ajdukiewicza PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2013 (88), s. 413-224

ADAM OLECH: O semantycznej i formalnej teorii poznania. Ajdukiewicz - Suszko - Woleński PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2013 (88), s. 425-444

ADRIANA SCHETZ: Uzasadnienie zdań spostrzeżeniowych: Ajdukiewicz, McDowell, Davidson PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2013 (88), s. 445-458

Rozumienie

JACEK JADACKI: Twórczość i wolność w ujęciu Kazimierza Ajdukiewicza PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2013 (88), s. 459-468

JACEK HOŁÓWKA: Trzy zasady sprawiedliwości PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2013 (88), s. 469-488

RYSZARD KLESZCZ: Ajdukiewicz: nauki humanistyczne, antynaturalizm, metodologia rozumiejąca PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2013 (88), s. 489-512

MICHAŁ WĘSIERSKI: Wokół logicznej metodologii nauk humanistycznych PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2013 (88), s. 513-530

KATARZYNA OSSOWSKA: Logiczne podstawy nauczania, czyli rozważania o kulturze logicznej i podstawach rzetelnego myślenia PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2013 (88), s. 531-544