2011-3-mNumer 3 (79)

Rocznik 20

Warszawa 2011

Redaktor zeszytu:

Andrzej Szahaj

Filozofia Richarda Rorty’ego

RICHARD RORTY: Autobiografia intelektualna PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2011 (79), s. 9-41

RICHARD RORTY: Prawda bez korespondencji z rzeczywistością PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2011 (79), s. 43-61

Wywiad z RICHARDEM RORTYM: Biografia i filozofia PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2011 (79), s. 63-74

TADEUSZ SZUBKA: Wilfrid Sellars a Richard Rorty. Przyczynek do biografii intelektualnej PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2011 (79), s. 75-82

MAKSYMILIAN ROSZYK: Filozofia Rorty’ego i problem uniwersalistycznego relatywizmu prawomocnościowego PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2011 (79), s. 83-100

MICHAŁ WRÓBLEWSKI: Ideologie, słowniki, metafory i krytyka postmodernistycznego mieszczańskiego liberalizmu PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2011 (79), s. 101-119

ADAM F. KOLA: Rorty ‒ Konfucjusz: merytokracja w poszukiwaniu humanizmu i uniwersalnej ramy odniesienia PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2011 (79), s. 121-136

JACEK HOŁÓWKA: Pragmatyczna dekonstrukcja filozofii PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2011 (79), s. 137-162

Rozprawy

MARIAN PRZEŁĘCKI: Pascal – po latach PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2011 (79), s. 163-171

ANDRZEJ DĄBROWSKI: O filozofii analitycznej – zapewne nie po raz ostatni PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2011 (79), s. 173-191

ALEKSANDRA HORECKA: O pojęciu wartości estetycznej w dziełach przedstawicieli Szkoły Lwowsko-Warszawskiej PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2011 (79), s. 193-208

MIESZKO TAŁASIEWICZ: Podmiot i predykat: krytyka koncepcji Petera F. Strawsona PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2011 (79), s. 209-226

JACEK JADACKI: W sprawie odróżnienia podmiotu od orzecznika PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2011 (79), s. 227-230

KATARZYNA KUŚ: Wyobrażenia obrazowe jako świadectwa na rzecz przekonań modalnych PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2011 (79), s. 231-253

DANIEL SOBOTA: Kim jest DaseinPDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2011 (79), s. 255-271

Recenzje

ROMAN MURAWSKI: W świecie robotów i teologów – pokusy matematyki PDF 24 logo

S. KRAJEWSKI, Czy matematyka jest nauką humanistyczną?

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2011 (79), s. 273-277

JOANNA GĘGOTEK: Czytając filozofów w towarzystwie filozofów PDF 24 logo

K. AJDUKIEWICZ, Główne kierunki filozofii w wyjątkach z dzieł ich klasycznych przedstawicieli (wyd. 2, opr. J. Jadacki)

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2011 (79), s. 278-281