2009-2-mNumer 2 (70)

Rocznik 18

Warszawa 2009

Redaktor zeszytu:

Katarzyna Łańcucka

Tego nie można przeoczyć

Artykuły recenzyjne

JAN WOLEŃSKI: O Historii filozofii Tadeusza Gadacza PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2009 (70), s. 9-49

ZBIGNIEW KUDEROWICZ: Historia filozofii w stylu anegdotycznym PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2009 (70), s. 51-54

MAŁGORZATA KOWALSKA: Historyk filozofii wśród aporii PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2009 (70), s. 55-63

ROBERT PIŁAT: Powinowactwa myśli i pokrewieństwa duchowe PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2009 (70), s. 65-73

STANISŁAW CZERNIAK: Pomiędzy podręcznikiem a monografią PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2009 (70), s. 75-81

Rozprawy

MICHAŁ FILIPCZUK: Sokrates i Polos. Analiza fragmentu (463 B–481 B) Platońskiego Gorgiasza PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2009 (70), s. 83-97

PIOTR WARZOSZCZAK: Modalny fikcjonalizm a redukcyjna analiza modalności – ścieżka platońska PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2009 (70), s. 99-122

MAGDALENA WILEJCZYK: Filozofia prawa Hegla: pozytywizm czy koncepcja prawnonaturalna? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2009 (70), s. 123-136

TOMASZ RAFAŁ WIŚNIEWSKI: Podmiot i wolność, czyli nierozwiązany problem filozofii Heglowskiej PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2009 (70), s. 137-156

KATARZYNA GURCZYŃSKA-SADY: Historia naturalna według Friedricha Nietzschego PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2009 (70), s. 157-174

HANNA LUBOWICZ: Problematyka widzenia aspektu w filozofii Wittgensteina – wybrane interpretacje PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2009 (70), s. 175-192

JUSTYNA WODZIK: Czy Simone de Beauvoir była samodzielną myślicielką? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2009 (70), s. 193-203

WOJCIECH ROSTWOROWSKI: O dwóch funkcjach deskrypcji. Analiza krytyczna rozumowania Gettiera PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2009 (70), s. 205-219

FILIP KAWCZYŃSKI: Założeniowa teoria nazw własnych Searle’a PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2009 (70), s. 221-236

ADRIANA SCHETZ: O paradoksie irracjonalności PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2009 (70), s. 237-250

BOŻENA CZERNECKA-REJ: 11 powodów, dlaczego logika intuicjonistyczna nie jest (tak) piękna PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2009 (70), s. 251-266

KONRAD WALOSZCZYK: O dosłownej i niedosłownej interpretacji wierzeń religijnych PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2009 (70), s. 267-283

Esej

ROMAN PIOTR GODLEWSKI: Mowa bez reguł PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2009 (70), s. 285-292

Recenzje

ADAM NOWACZYK: Filozofia analityczna PDF 24 logo

TADEUSZ SZUBKA, Filozofia analityczna. Koncepcje, metody, ograniczenia

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2009 (70), s. 293-303

MARIA EBNER: Odciąć łeb hydrze kontekstualizmu PDF 24 logo

HARMAN CAPPELEN, ERNIE LEPORE, Insensitive Semantics: A Defense of Semantic Minimalism and Speech Act Pluralism

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2009 (70), s. 304-313

IRENA BEDNARZ: Historia filozofii z ilustracjami PDF 24 logo

ANTHONY KENNY, A new history of western philosophy, t. 4. Philosophy in the modern world

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2009 (70), s. 314-318

PAWEŁ JARNICKI: O pierwszym zbiorowym wydaniu pism teoretycznych Ludwika Flecka i początkach recepcji jego koncepcji w Polsce PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2009 (70), s. 319-336