2007-4-mNumer 4 (64)

Rocznik 16

Warszawa 2007

Redaktorzy zeszytu:

Janusz Dobieszewski, Bogdan Dziobkowski

JANUSZ DOBIESZEWSKI: Słowo wstępne PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2007 (64), s. 5-6

JACEK JADACKI: Przemówienie na otwarcie konferencji PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2007 (64), s. 7-8

MIRCEA ELIADE: Dziennik portugalski - fragmenty PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2007 (64), s. 9-39

Życie, wydarzenia, przesłanie

ALLA STREŁKOWSKA: Życie wybitnego Rumuna PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2007 (64), s. 41-52

JACEK SIERADZAN: Eliade między mesjanizmem, ksenofobią i faszyzmem PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2007 (64), s. 53-60

MARIUS LAZURCĂ: Powieści życia – Mircea Eliade jako memoralista PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2007 (64), s. 61-67

IRENA BEDNARZ: Autorzy polscy o Eliadem PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2007 (64), s. 69-99

IRENA BEDNARZ: Wypisy z encyklopedii o Eliadem PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2007 (64), s. 101-105

Sacrum, kultura, historia

ANDRZEJ BRONK: Mircei Eliadego fenomenologia religii PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2007 (64), s. 107-131

ZBIGNIEW MIKOŁEJKO: Eliade jako homo historicus PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2007 (64), s. 133-153

STANISŁAW TOKARSKI: Życie post mortem. Humanistyczne przesłanie Mircei Eliadego PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2007 (64), s. 155-189

JAN SOCHOŃ: Sacrum czy Bóg? Mircei Eliadego próba uniwersalnego kompromisu PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2007 (64), s. 191-204

MAREK NOWAK: Czy magia i alchemia umrą śmiercią naturalną? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2007 (64), s. 205-225

Metodologia badań nad religią

JERZY S. WASILEWSKI: Eliadowskie inspiracje, anglosaskie weryfikacje – konfrontacja antropologiczna PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2007 (64), s. 227-252

MARIA ZOWISŁO: Mircea Eliade – między fenomenologią a hermeneutyką religii PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2007 (64), s. 253-269

WALDEMAR ZARĘBA: Mircei Eliadego kategoria archetypu – uwagi metodologiczno-semiotyczne PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2007 (64), s. 271-292

JACEK SIERADZAN: Krytycy Mircei Eliadego PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2007 (64), s. 293-310

JAN SWIANIEWICZ: Miejsce historii w metodologii Mircei Eliadego PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2007 (64), s. 311-323

Przeżycia religijne, mistyka

JERZY PROKOPIUK: Eliade o inicjacji i stowarzyszeniach tajemnych PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2007 (64), s. 325-337

ANTON MARCZYNSKI: Mircea Eliade wobec doktryny światłości mistycznej PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2007 (64), s. 339-349

PIOTR PIOTROWSKI: Pojęcie nieświadomości w fenomenologii religii Mircei Eliadego PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2007 (64), s. 351-364

ANDREI OIŞTEANU: Eliade: od opium i konopi do amfetaminy. Proza fantastyczna PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2007 (64), s. 365-375