2007-2-mNumer 2 (62)

Rocznik 16

Warszawa 2007

Redaktor zeszytu:

Renata Wieczorek

Tłumaczenie

LUDWIG WITTGENSTEIN: Rozumienie (fragment Gramatyki filozoficznej) (tłum. Ewa Drzazgowska) PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2007 (62), s. 5-30

Rozprawy

RENATA MUSZYŃSKA: Transcendentalia. Pierwsze zasady bytu, poznania i przyczynowania PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2007 (62), s. 31-42

KATARZYNA ROSNER: Ingardenowska koncepcja dzieła literackiego dzisiaj: jej doniosłość i jej archaiczność PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2007 (62), s. 43-57

KATARZYNA FILUTOWSKA: Elementy mitologiczne i presokratejskie w filozofii absolutu F.W.J. Schellinga PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2007 (62), s. 59-74

JACEK POSŁUSZNY: Niemoc, nienawiść i absolutna prawda. O implikacjach Nietzscheańskiej koncepcji resentymentu PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2007 (62), s. 75-85

PAWEŁ PIENIĄŻEK: Nietzsche, poststrukturalizm, nowoczesność PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2007 (62), s. 87-102

HANNA BUCZYŃSKA-GAREWICZ: Czy „lepiej jest bez prawdy”? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2007 (62), s. 103-119

TOMASZ KALBARCZYK: Liberalizm i wychowanie. Richarda Rorty’ego filozofia edukacji PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2007 (62), s. 121-130

AGNIESZKA HENSOLDT: Społeczna koncepcja pragmatyzmu PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2007 (62), s. 131-144

RENATA WIECZOREK: Epistemologiczne konsekwencje antyrealizmu PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2007 (62), s. 145-156

PAWEŁ OKOŁOWSKI: Lukrecjusz i Lem: antyreligijność i ascetyczny hedonizm PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2007 (62), s. 157-171

KATARZYNA GURCZYŃSKA: Solipsyzm wczesnego Wittgensteina PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2007 (62), s. 173-180

ZOFIA DĄBROWSKA: Próba typologii problemów filozoficznych w sensie Wittgensteina PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2007 (62), s. 181-195

Polemiki

ADAM NOWACZYK: O poważnym i niepoważnym recenzowaniu rozpraw habilitacyjnych (Studium przypadku) PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2007 (62), s. 197-210

TADEUSZ ŚLIPKO SJ: O karze śmierci – głos końcowy PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2007 (62), s. 211-222

MARIAN PRZEŁĘCKI: Problemy etycznego intuicjonizmu PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2007 (62), s. 223-227

Recenzje

EWA CZESNA: Doniosłe nonsensy, czyli mistycyzm Wittgensteina PDF 24 logo

IRENEUSZ ZIEMIŃSKI, Śmierć, nieśmiertelność, sens życia. Egzystencjalny wymiar filozofii Ludwiga Wittgensteina

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2007 (62), s. 229-237

IRENA BEDNARZ: Filozofia w Petersburgu PDF 24 logo

Fiłosofija w Sankt-Petersburgie (1703–2003). Sprawoczno-encikłopiediczeskoje izdanje

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2007 (62), s. 238-243