2006-3-mNumer 3 (59)

Rocznik 15

Warszawa 2006

Redaktor zeszytu:

Marcin Poręba

Rozprawy

EWA BIŃCZYK: Obraz, który nas zniewala PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2006 (59), s. 7-25

BOGDAN DZIOBKOWSKI: Realizm wewnętrzny a relatywizm PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2006 (59), s. 27-46

STEFAN FLOREK: U źródeł wartościowania PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2006 (59), s. 47-68

AGNIESZKA GRALIŃSKA-TOBOREK: Znaczenie obrazu w koncepcji kultury Aby Warburga PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2006 (59), s. 69-83

MICHAŁ HERER: Stawanie się kapitalizmu PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2006 (59), s. 85-102

WIOLETTA KAZIMIERSKA-JERZYK: Epigonizm jako problem teorii sztuki PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2006 (59), s. 103-119

JAKUB KLOC-KONKOŁOWICZ: Prymat rozumu praktycznego w drugiej Krytyce Immanuela Kanta PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2006 (59), s. 121-138

FILIP KOBIELA: Typy przedmiotów czasowo określonych w ontologii egzystencjalnej Romana Ingardena PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2006 (59), s. 139-152

OKTAWIAN NAWROT: Wczesne chrześcijaństwo a kwestia uczłowieczenia płodu PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2006 (59), s. 153-168

AGNIESZKA REJNIAK-MAJEWSKA: Przestrzeń, ciało i znaczenie w sztuce minimalistycznej – interpretacje PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2006 (59), s. 169-185

TOMASZ SIECZKOWSKI: Poznanie i jego przedmiot w kontekście episteologicznym PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2006 (59), s. 187-201

AGNIESZKA SMROKOWSKA-REICHMANN: Jürgena Habermasa koncepcja sprawiedliwości i solidarności w przestrzeni języka PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2006 (59), s. 203-220

WŁODZIMIERZ ZIĘBA: Metafizyczny wymiar myśli Rorty’ego PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2006 (59), s. 221-240

Recenzje

TOMASZ KĄKOL: W sprawie uzasadnienia dualizmu antropologicznego PDF 24 logo

STANISŁAW JUDYCKI, Świadomość i pamięć. Uzasadnienie dualizmu antropologicznego

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2006 (59), s. 241-246

TOMASZ PAWLIKOWSKI: Świat ludzkich wartości PDF 24 logo

EVANGHÉLOS MOUTSOPOULOS, L’univers des valeurs, univers de l’homme. Recherches axiologiques [Świat wartości, świat człowieka. Badania aksjologiczne]

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2006 (59), s. 246-249

ADRIANA SCHETZ: Krytyka deflacyjnej koncepcji prawdy PDF 24 logo

MACIEJ WITEK, Prawda, język i poznanie z perspektywy deflacjonizmu

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2006 (59), s. 250-255

KAROLINA LEWESTAM: Kształtując sumienie PDF 24 logo

ZBIGNIEW SZAWARSKI, Mądrość i sztuka leczenia

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2006 (59), s. 256-259