2003-2-mNumer 2 (46)

Rocznik 12

Warszawa 2003

Redaktorzy zeszytu:

Zbigniew Mikołejko, Magdalena Środa

Filozofia i religia

HELENA EILSTEIN: Kainowie PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2003 (46), s. 5-16

BARBARA KRAWCOWICZ: Kara w judaizmie rabinicznym PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2003 (46), s. 17-32

KAZIMIERZ PAWŁOWSKI: Idea Logosu w filozofii chrześcijańskiej II i III wieku PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2003 (46), s. 33-47

DOROTA TOBOTA: Transcendencja Boga jako czystego aktu w ujęciu Tomasza z Akwinu PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2003 (46), s. 49-57

ANNA ŁYSIAK-ŁĄTKOWSKA: Postawa religijna Jana Śniadeckiego w świetle epoki Oświecenia PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2003 (46), s. 59-70

ZBIGNIEW MIKOŁEJKO: Czy Bóg Feuerbacha umarł? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2003 (46), s. 71-80

JACEK UGLIK: Prawosławie i katolicyzm w myśli Fiodora Dostojewskiego PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2003 (46), s. 81-88

MARTA ZIMNIAK-HAŁAJKO, JURIJ HAŁAJKO: Przygody gnozy według Erika Voegelina PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2003 (46), s. 89-100

MARIAN PRZEŁĘCKI: O religijnym sensie istnienia PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2003 (46), s. 101-112

ANDRZEJ GRZEGORCZYK: Komentarz do recenzji Mariana Przełęckiego PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2003 (46), s. 113-116

JACEK JULIUSZ JADACKI: W sprawie demistyfikacji religii PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2003 (46), s. 117-130

Tłumaczenia

OLIVIER REMAUD: Foucault i Spinoza – pytanie o władzę (tłum. Michał Kozłowski) PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2003 (46), s. 131-144

Recenzje

IRENEUSZ ZIEMIŃSKI: KAROL TARNOWSKI, Wiara i myślenie PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2003 (46), s. 145-150

ADAM OSTOLSKI: ANDRZEJ WIERCIŃSKI (ed.), Between the Human and the Divine. Philosophical and Theological Hermeneutic PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2003 (46), s. 150-153

MICHAŁ KOZŁOWSKI: Hiob oświecony PDF 24 logo

BRONISŁAW BACZKO, Hiob, mój przyjaciel. Obietnice szczęścia i nieuchronność zła

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2003 (46), s. 153-157