2002-4-mNumer 4 (44)

Rocznik 11

Warszawa 2002

Rozprawy

ANNA MARIA BORZYMOWSKA: Bertrand Russell i Ludwig Wittgenstein: Historia przyjaźni PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2002 (44), s. 5-22

ANNA WÓJTOWICZ: Problem ekstensjonalności w Traktacie Ludwiga Wittgensteina PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2002 (44), s. 23-38

ANNA MARIA BORZYMOWSKA: Wokół teorii typów: Russell, Wittgenstein PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2002 (44), s. 39-56

BOGDAN DZIOBKOWSKI: Czy Wittgenstein był kantystą? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2002 (44), s. 57-67

MARCIN MIŁKOWSKI: Dlaczego Wittgenstein nie był dualistą? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2002 (44), s. 69-83

MACIEJ SOIN: Wittgenstein w kwestii prawdy PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2002 (44), s. 85-99

JADWIGA WIERTLEWSKA-BIELARZ: Koncepcja obrazu w Dociekaniach filozoficznych PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2002 (44), s. 101-112

ADRIANA SCHETZ: Thomasa Nagela koncepcja pojęć mentalnych a Ludwiga Wittgensteina krytyka języka prywatnego PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2002 (44), s. 113-122

ANNA RYKOWSKA: Czy niemożliwość istnienia języka prywatnego wskazuje jednoznacznie, iż język musi być fenomenem społecznym? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2002 (44), s. 123-137

MARCIN PORĘBA: Wittgenstein i filozofia matematyki PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2002 (44), s. 139-152

JACEK HOŁÓWKA: Solipsyzm bez podmiotu PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2002 (44), s. 153-170

JAKUB KLOC-KONKOŁOWICZ: Etyka Wittgensteinowska? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2002 (44), s. 171-186

BARBARA A. KRAWCOWICZ: Ludwig Wittgenstein i religia PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2002 (44), s. 187-206

Recenzje

JAN BIGAJ: Wielka symfonia platońska z wiodącym motywem autonormatywności idei jako Prawdy PDF 24 logo

SEWERYN BLANDZI, Platoński projekt filozofii pierwszej

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2002 (44), s. 207-210

STANISŁAW BORZYM: Kontynuacja ważnego przedsięwzięcia PDF 24 logo

Bibliografia filozofii polskiej 1896-1918. Zeszyt drugi

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2002 (44), s. 210-212

JACEK JADACKI: Polska tradycja filozoficzna PDF 24 logo

Bibliografia filozofii polskiej 1896-1918. Zeszyt drugi

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2002 (44), s. 212-214