1992-2-mNumer 2 (2)

Rocznik 1

Warszawa 1992

Rozprawy

JULIUSZ DOMAŃSKI: Dlaczego poezja jest bardziej filozoficzna od historii? Glosa do dziewiątego rozdziału Poetyki Arystotelesa PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/1992 (2), s. 5-15

MARCIN PORĘBA: Kant i dylematy subiektywizmu PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/1992 (2), s. 17-37

ANDRZEJ KASIA: Nietzsche: religia i człowiek PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/1992 (2), s. 39-58

KRZYSZTOF ŚRODA: Eugen Fink o fenomenologicznej redukcji PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/1992 (2), s. 59-71

BARBARA MARKIEWICZ: „Ta stara nudna Europa”. Idea europejskiej ojczyzny a filozofia Hegla PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/1992 (2), s. 73-79

JERZY KRAKOWSKI: Mathesis universalis a struktura filozofii nowożytnej PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/1992 (2), s. 81-94

WITOLD STRAWIŃSKI: Wewnętrzna jedność teorii naukowej PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/1992 (2), s. 95-105

ANDRZEJ GÓRALSKI, ANDRZEJ GRZEGORCZYK: Uwagi o stylach tekstów filozoficznych PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/1992 (2), s. 107-125

STANISŁAW KRAJEWSKI: W obronie zdań samozwrotnych PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/1992 (2), s. 127-133

Przekłady

JACEK ZYCHOWICZ: Stanley Rosen o „Końcu historii” PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/1992 (2), s. 135-136

STANLEY ROSEN: Hermeneutyka jako polityka (tłum. Jacek Zychowicz) PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/1992 (2), s. 137-152

JACEK ZYCHOWICZ: Wprowadzenie do czytania Kojève’a PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/1992 (2), s. 153-155

ALEXANDRE KOJÈVE: O wieczności, czasie i pojęciu (tłum. Jacek Zychowicz) PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/1992 (2), s. 157-175

Rozmowa z MAXEM MÜLLEREMU (tłum. Jerzy Łoziński) PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/1992 (2), s. 177-196

CEZARY WODZIŃSKI: Duch rektora, czyli fryburskie egzorcyzmy. Glosa do Rozmowy z Maxem Müllerem PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/1992 (2), s. 197-212

Propedeutyka filozofii

MAGDALENA ŚRODA: Etyka Nikomachejska Arystotelesa PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/1992 (2), s. 213-221