2001-2-mNumer 2 (38)

Rocznik 10

Warszawa 2001

Redaktorzy zeszytu:

Dorota Zygmuntowicz, Wojciech Wrotkowski

Z filozofii presokratejskiej

FRANCIS M. CORNFORD: Czy filozofia jońska była naukowa? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2001 (38), s. 5-15

DOBROCHNA DEMBIŃSKA-SIURY: Zagadnienie przyczyny w myśli greckiej PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2001 (38), s. 17-36

JANINA GAJDA-KRYNICKA: Filozofia pitagorejska w nurcie „fizyki” przedplatońskiej. Pitagorejska koncepcja zasady-arche PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2001 (38), s. 37-58

MARIAN WESOŁY: Parmenides z Elei – physikos PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2001 (38), s. 59-70

PARMENIDES: Fragmenty poematu ΠΕΡΙ ΦΥΣΕΩΣ (O NATURZE) PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2001 (38), s. 71-85

HERMANN FRÄNKEL: Studia Parmenidejskie PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2001 (38), s. 87-124

GIOVANNI CASERTANO: Parmenides – początki myśli filozoficznej i naukowej PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2001 (38), s. 125-133

KRZYSZTOF NARECKI: Logos w poematach Empedoklesa z Akragas PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2001 (38), s. 135-155

WOJCIECH SZCZERBA: Koncepcje apokatastazy kosmicznej w fizyce przedplatońskiej PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2001 (38), s. 157-170

MICHAŁ GŁOWALA: Problem mieszania się (μῖξις) w Arystotelesowej dyskusji z Anaksagorasem PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2001 (38), s. 171-188

ARTUR PRZYBYSŁAWSKI: Heraklit zniesiony (Hegel) PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2001 (38), s. 189-202

Recenzje

KRZYSZTOF NARECKI: MICHEL FATTAL, Logos, pensée et verité dans la philosophie grecque PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2001 (38), s. 203-207

Sprostowania PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2001 (38), s. 209