1998-3-mNumer 3 (27)

Rocznik 7

Warszawa 1998

Redaktor zeszytu:

Zofia Rosińska

Rozprawy

Część I. Analiza rozumienia

IZYDORA DĄMBSKA: O pojęciu rozumienia PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1998 (27), s. 5-10

JACEK JULIUSZ JADACKI: Nieporozumienia wokół rozumienia PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1998 (27), s. 11-19

ALBRECHT WELLMER: Rozumienie i interpretowanie PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1998 (27), s. 21-42

ROBERT HOWELL: Literatura i interpretacja PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1998 (27), s. 43-52

FRANCES M. BERENSON: Emocje i racjonalność PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1998 (27), s. 53-62

JAGNA BRUDZIŃSKA: Rozumienie i podmiotowość. Przyczynek do „transcendentalnej hermeneutyki” Edmunda Husserla PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1998 (27), s. 63-77

BEATA SZYMAŃSKA: Milczenie jako przedmiot wypowiedzi PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1998 (27), s. 79-88

ROBERT ZABOROWSKI: Rozumienie logos. Presokratycy – Platon  PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1998 (27), s. 89-113

Część II. Wzory interpretacji

JULIUSZ DOMAŃSKI: Lutacjusz Katulus. Epizod z dziejów przekładu, naśladownictwa i współzawodnictwa w literaturze rzymskiej PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1998 (27), s. 115-132

ANNA BOROWICZ: Leszek Kołakowski o kulturze i micie PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1998 (27), s. 133-151

ANTONI MONIUSZKO: Ogarniające słowo PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1998 (27), s. 153-158

JOANNA SZULIŃSKA: O roli platońskiego dialektyka PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1998 (27), s. 159-174

MARTA K. CALVO: Rozumienie jako autopoietyczna samoobserwacja PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1998 (27), s. 175-184

WAWRZYNIEC RYMKIEWICZ: Lektura jako spięcie PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1998 (27), s. 185-200

WOJCIECH SADY: O szklanej muchołapce, w której uwięził nas Sokrates PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1998 (27), s. 201-204

DARIUSZ ALEKSANDROWICZ: Charakter narodowy, wzory zachowań i kultura narodowa PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1998 (27), s. 205-223

MAREK W. BIELECKI: Rozumienie sieci neuronowych PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1998 (27), s. 225-234

Propedeutyka filozofii

WAWRZYNIEC RYMKIEWICZ: Martin Heidegger: Bycie i czas PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1998 (27), s. 235-247

Recenzje

PIOTR ZIEMSKI: DEMBOWSKI BRONISŁAW, Spór o metafizykę i inne studia z historii filozofii polskiej PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1998 (27), s. 249-251

KONRAD AMBROZIAK: WILLARD VAN ORMAN QUINE, Od bodźca do nauki (przeł. Barbara Stanosz) PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1998 (27), s. 251-256

MARCIN MIŁKOWSKI: PAWEŁ ŚPIEWAK, W stronę wspólnego dobra PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1998 (27), s. 256-258

TOMASZ ŚLIWIŃSKI: GERNOT BÖHME, Antropologia filozoficzna. Ujęcie pragmatyczne (przeł. P. Domański, przedm. i red. S. Czerniak) PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1998 (27), s. 259-263