1998-2-mNumer 2 (26)

Rocznik 7

Warszawa 1998

Redaktor zeszytu:

Jacek Hołówka

Rozprawy

ADAM NOWACZYK: Czy Tarski zdefiniował pojęcie prawdy? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/1998 (26), s. 5-30

ARKADIUSZ GUT: Czy Brentano stworzył zadowalającą teorię sądu? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/1998 (26), s. 31-50

KATARZYNA ROSNER: Czy kartezjanizm Chomsky’ego daje się utrzymać? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/1998 (26), s. 51-61

WIESŁAW WÓJCIK: Realizacja programu Leibniza w dziejach nauki nowożytnej PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/1998 (26), s. 63-77

KRYSTYNA ZAMIARA: Między filozofią nauki a historią nauki. Współczesne kontrowersje PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/1998 (26), s. 79-85

BARBARA KOTOWA: Epistemologia jako światopogląd nauki PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/1998 (26), s. 87-95

ZYGMUNT HAJDUK: Temporalność epistemologii formą naturalizmu PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/1998 (26), s. 97-104

MONIKA WALCZAK: Algorytmizowalność reguł heurystycznych. (Trudności z algorytmizowaniem odkryć naukowych) PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/1998 (26), s. 105-114

JANUSZ SKARBEK: Koncepcja poznania w Szkole Lwowsko-Warszawskiej oraz w filozofii Henryka Elzenberga. Zbieżności i różnice PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/1998 (26), s. 115-125

MAŁGORZATA CZARNOCKA: Tworzenie wiedzy, wolność, psychoanaliza kulturowa PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/1998 (26), s. 127-138

WITOLD TULIBACKI: Uwagi o naturalizmie PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/1998 (26), s. 139-147

WOJCIECH WRZOSEK: Konstruktywistyczne rozumienie interpretacji humanistycznej PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/1998 (26), s. 149-156

Propedeutyka filozofii

ANDRZEJ KOŁAKOWSKI: Światopogląd i filozofia. Wilhelm Dilthey: O istocie filozofii. Typy światopoglądów i ich rozwinięcie w systemach metafizycznych PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/1998 (26), s. 157-165

Przekłady

THOMAS ALEXANDER SZLEZÁK: Ustna dialektyka a pisemna zabawa: Fajdros (tłum. Joanna Szulińska) PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/1998 (26), s. 167-181

Recenzje

KRZYSZTOF WÓJTOWICZ: Między matematyką a filozofią PDF 24 logo

Recenzja z: KURT GÖDEL, Collected Works, Vol. 1-3

Przegląd Filozoficzny, nr 2/1998 (26), s. 183-190

JACEK J. JADACKI: Logika fikcji PDF 24 logo

Recenzja z: JACEK PAŚNICZEK, The Logic of Intentional Objects. A Meinongian Version of Classical Logic

Przegląd Filozoficzny, nr 2/1998 (26), s. 190-196

JOANNA SZULIŃSKA: Nowa interpretacja dialogów Platona PDF 24 logo

Recenzja z: THOMAS ALEXANDER SZLEZÁK, Czytanie Platona

Przegląd Filozoficzny, nr 2/1998 (26), s. 197-201

JOANNA MAGREL-FEMIAK: Człowiek w świetle psychologii i filozofii PDF 24 logo

Recenzja z: JÓZEF MACIUSZEK, Obraz człowieka w dziele Kępińskiego

Przegląd Filozoficzny, nr 2/1998 (26), s. 201-206