1996-2-mNumer 2 (18)

Rocznik 5

Warszawa 1996

Redaktor zeszytu:

Magdalena Środa

Rozprawy

ARKADIUSZ CHRUDZIMSKI: Świat według Quine’a PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/1996 (18), s. 7-23

KRZYSZTOF OKOPIEŃ: Czytanie Husserla czyli fenomenologia do kwadratu PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/1996 (18), s. 25-46

SŁAWOMIR MAZUREK: Neopogańska filozofia historii Wasyla Rozanowa PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/1996 (18), s. 47-61

PAWEŁ MACIEJKO: Walter Benjamin: pomiędzy teologią historii i historycznym materializmem PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/1996 (18), s. 63-88

JAKUB KLOC-KONKOŁOWICZ: Konieczność – wolność – demokracja. Na marginesie lektury Spinozy PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr  2/1996 (18), s. 89-100

Propedeutyka filozofii

MARCIN PORĘBA: F.W.J. Schellinga System idealizmu transcendentalnego PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/1996 (18), s. 101-112

Przekłady

WILLARD VAN ORMAN QUINE: Śladami prawdy (tłum. Barbara Stanosz) PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/1996 (18), s. 113-126

Kronika

JACEK HOŁÓWKA: Podstęp Alana D. Sokala PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/1996 (18), s. 127-138

Recenzje

ANDRZEJ SZAHAJ: Poznanie w perspektywie konstruktywizmu społecznego PDF 24 logo

Recenzja z: ANDRZEJ ZYBERTOWICZ, Przemoc i poznanie. Studium z nie-klasycznej socjologii wiedzy

Przegląd Filozoficzny, nr 2/1996 (18), s. 139-147

ARTUR BANASZKIEWICZ: Kompleks Empedoklesa PDF 24 logo

Recenzja z: E. MARTENS, H. SCHNÄDELBACH (red.), Filozofia. Podstawowe pytania

Przegląd Filozoficzny, nr 2/1996 (18), s. 147-152

ZBIGNIEW NERCZUK: GIOVANNI REALE, Historia filozofii starożytnej; t. I: Od początków do Sokratesa PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/1996 (18), s. 152-156

EWA KLIMOWICZ: Nauka i spór o aborcję PDF 24 logo

Recenzja z: HAROLD J. MOROVITZ, JAMES S. TREFIL, Jak powstaje człowiek? Nauka i spór o aborcję

Przegląd Filozoficzny, nr 2/1996 (18), s. 156-163

JERZY KOSIEWICZ: Kartezjusz – listy, kobiety i szczęście PDF 24 logo

Recenzja z: RENÉ DESCARTES, Listy do księżniczki Elżbiety

Przegląd Filozoficzny, nr  2/1996 (18), s. 163-172

Wspomnienia

JAN GAREWICZ: Rudolf Malter na tle przemian w powojennej filozofii niemieckiej. Wspomnienie pośmiertne PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/1996 (18), s. 173-175