2014 2 mNumer 2 (90)

Rocznik 23

Warszawa 2014

Redaktor zeszytu:

Lilianna Kiejzik

Pamięci Aleksego Łosiewa

LILIANNA KIEJZIK: Wprowadzenie 

Przegląd Filozoficzny nr 2/2014 (90), s. 9-10

JACEK UGLIK: O istocie filozofowania Aleksego Łosiewa PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2014 (90), s. 11-20

ELENA TACHO-GODI: „Rytuał” i „obrzęd” w opowiadaniu Aleksego Łosiewa Tеаtroman PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2014 (90), s. 21-34

JANUSZ DOBIESZEWSKI: Łosiew o Sołowjowie PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2014 (90), s. 35-46

JUSTYNA KROCZAK: Tadeusza Zielińskiego i Aleksego Łosiewa rozważania nad antykiem PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2014 (90), s. 47-58

TERESA OBOLEVITCH: Estetyka w rozumieniu Władysława Tatarkiewicza i Aleksego Łosiewa. Próba analizy porównawczej PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2014 (90), s. 59-70

LILIANNA KIEJZIK: Sergiusz Bułgakow i Aleksy Łosiew, czyli o przyjaźni niemożliwej PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2014 (90), s. 71-82

Wywiad z AZĄ TACHO-GODI: „Rozpoczynać trzeba zawsze od Homera...” PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2014 (90), s. 83-90

ALEKSY ŁOSIEW: Kobieta-myśliciel (fragment powieści) 

Przegląd Filozoficzny nr 2/2014 (90), s. 91-104

ELENA TACHO-GODI: O powieści Aleksego Łosiewa Kobieta-myśliciel

Przegląd Filozoficzny nr 2/2014 (90), s. 105-106

Rozprawy

DOROTA ZYGMUNTOWICZ: Rola myślenia utopijnego w starożytnej Grecji PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2014 (90), s. 107-120

ZBIGNIEW DROZDOWICZ: Możliwości ludzkiego poznania. Perspektywa Kartezjańska PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2014 (90), s. 121-134

ANDRZEJ J. NORAS: Rzecz sama w sobie jako problem PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2014 (90), s. 135-152

DARIUSZ SAGAN: Wnioskowanie o projekcie a warunek niezależnej wiedzy o projektancie PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2014 (90), s. 153-172

HANNA URBANKOWSKA: Heidegger i myśl Wschodu – w poszukiwaniu wspólnych dróg PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2014 (90), s. 173-188

DANIEL SOBOTA: Heidegger i neopozytywizm. U źródeł rozłamu filozofii XX wieku PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2014 (90), s. 189-206

OLGA BIALER: Pomiędzy hermeneutycznym rozumieniem w dialogu a etyką odpowiedzialności. Hansa-Georga Gadamera oraz Emmanuela Levinasa droga ku Innemu PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2014 (90), s. 207-226

PAWEŁ OKOŁOWSKI: Dwa pesymizmy antropologiczne: Elzenberg i Bierdiajew PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2014 (90), s. 227-238

Recenzje

LILIANNA KIEJZIK: Symbol w teologii i estetyce

T. OBOLEVITCH, Od onomatodoksji do estetyki. Aleksego Łosiewa koncepcja symbolu

Przegląd Filozoficzny nr 2/2014 (90), s. 239-242

EWELINA TOPOLSKA: Wokół Aleksego Łosiewa rozumienia filozofii

J. UGLIKA, E. TACHO-GODI, L. KIEJZIK (red.), Aleksy Łosiew, czyli rzecz o tytanizmie XX wieku

Przegląd Filozoficzny nr 2/2014 (90), s. 243-250